Сериозен скок на санкциите за физически лица и лечебни заведения, които нарушават правата на пациентите предвиждат промени в Закона за здравето, включени в новия законопроект на Министерството на здравеопазването. Документът бе публикуван на сайта на ведомството за  обществено обсъждане, което ще продължи до 5 септември.

 

Досега контролните органи можеха да налагат санкция в размер на 500 до 1500 лв. при първо нарушение и между 1000 и 3000 лв. - при повторно нарушение. Ако промяната стане факт, те ще могат да бъдат санкционирани с три пъти по-високи суми. Така при първо нарушение лечебните заведения ще трябва да заплащат санкция в размер между 1500 и 3000 лв., а при повторно нарушение - между 3000 и 6000 лв.


 

Проектозаконът регламентира и правото на пациента на своевременен и пълен достъп до документация, свързана със здравословното  му  състояние, а така също и цялата медицинска и друга здравна информация върху материални носители като рентгенови снимки, CD и други подобни. 

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

 

Според юристи по медицинско право предложените текстове показват, че здравното министерство има готовност да засили контрола върху дейността на медиците и лечебните заведения и да постави акцент върху по-ефективната защита на правата на пациента.