Доц. Диана Петкова от Клиниката по пневмология и фтизиатрия на УМБАЛ „Св Марина” във Варна е новият председател на Българското дружество по белодробни болести.

 

Тя бе избрана на последното отчетно-изборно събрание на организацията, което се проведе в рамките на V-ия Конгрес на дружеството в столицата.


 

Доц. Петкова бе избрана със 101 гласа и заменя като председател доц. Явор Иванов от Плевен. Неин конкурент за поста сега бе проф. Даниела Петрова от Александровска болница.

 

Доц. Петкова е родена на 28 март 1965 г. През 1984 г.завършва средно образование в Първа езикова гимназия Варна с немски и английски език със златен медал, а през 1990г. Медицински Университет - Варна като първенец на випуска.

 

През 1994 г. е избрана за асистент в Катедрата по белодробни болести. През 2000 г. придобива специалност вътрешни болести, а през 2002 г. - белодробни болести. Специализира в Швейцария и Австрия.

NEWS_MORE_BOX

 

През 2009 г. защитава дисертация на тема :„ Дихателни нарушения по време на сън: оценка на риска и клиничната ефективност от приложението на неинвазивна вентилация nCPAP, BIPAP, VPAP в домашни условия”, с научен ръководител проф. д-р Кр.Кисьова, д.м.н и консултант: Dr.D.h.c. Andreas Knoblauch.

 

Научните и интересите са насочени в областта на медицината на съня, неизвазивната вентилация, белодробната хипертония, история на медицината и мениджмънт на качеството в здравеопазването.

 

Създава и ръководи център по Медицина на съня в УМБАЛ”Св.Марина” Варна, въвежда ЕFQM модела за управление на качеството. Доц. Петкова има над 120 научни публикации.

 

През 2010 г. е избрана за член на Управителния съвет на дружеството по белодробни болести, досега е била ръководител на Работна група по пулмонална хипертония към дружеството.

 

Член на Българското дружество по алергология, Член на Европейското респираторно общество, член на Швейцарското дружество по мениджмънт на качеството в здравеопазването.