За обострянето на хроничните урологични заболявания не може с категоричност да се обвинява само КОВИД-19. Със сигурност, отлагането на лечението им заради пандемията е превърнало много от тях в спешни състояния, изискващи незабавна медицинска намеса.

 

Това коментира началникът на Клиниката по урология на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив доц. Маджид Кадим. Той призовава хората в обострена фаза на урологични заболявания да не отлагат лечението, имайки предвид задаващата се четвърта вълна на коронавирус.


 

В ръководеното от него лечебно звено се спазват новите препоръки на Европейската урологична асоциация. Те са структурирани в 4 категории. Първата група е за спешните случаи, в която попадат животозастрашаващите състояния, които не могат да се отлагат повече от 24 часа. Във втората грула попадат пациентите с риск от прогресия на заболяването, от метастазиране, от загуба на функция на даден орган. При тях се допуска отлагане на лечението максимум до 6 седмици. В третата група са средните по приоритет случаи, при които се допуска отлагане до 3 месеца на лечението, но задължително с преоценка при влошаване на заболяването. В групата с нисък приоритет се включват пациентите, за които има малка вероятност от прогресиране на заболяването, развитие на метастази или загуба на функциите на орган. Единствено при тях за лечението може да се изчака до половин година.

 

Над 1200 пациенти са преминали през лечебното звено за последните шест месеца. Броят на установените и доказани случаи на КОВИД-19 сред тях е 15.

 

„Напълно вероятно е те да са значително повече, понеже при някои има безсимптомно протичане на коронавирусна инфекция. В началото на пандемията в Клиниката по урология се обособи сектор за лечение на такива пациенти. Наложи се персоналът ни да бъде подготвен за диагностициране и лечение на коронавирусна инфекция“, посочва доц. Кадим.

 

Сред критичните случаи по време на пандемията, лекувани в Клиниката по урология, е пациент с аденокарцином на простатната жлеза. Той постъпил по спешност със завишени стойности на туморния маркер PSA. Извършената биопсия потвърдила диагнозата и хистологично. Още в първите 24 часа след успешно преминалата операция пациентът повишил температура. Това наложило да му бъде направен PCR тест, който се оказал положителен за КОВИД-19, след което е проведена стандартна терапия за коронавирусна инфекция. „Оздравителният процес и възстановяването му от урологичния проблем бяха контролирани и протекоха нормално“, разказва доц. Кадим.

 

„Тези пациенти, прекарали КОВИД-19, както и всички лекувани в Клиниката по урология на УМБАЛ „Св. Георги“, се проследяват амбулаторно или стационарно в зависимост от тяхната патология. Целта е да имаме наблюдение върху състоянието им за евентуални усложнения “, допълва той.

 

По думите му голяма част от лекарите, сестрите и санитарите в ръководеното от него лечебно звено са прекарали коронавирусната инфекция – някои с типична клинична картина, други с леко или асимптоматично протичане.

 

„Към настоящия момент броят на урологичните операции се нормализира. Страхът и паниката не са каквито бяха в началото на пандемията. Професионално, материално и емоционално е налице по-голяма готовност за бъдещи предизвикателства. КОДИД-19 промени нашето мислене, поведение и отношение към всичко около нас. Ние сме по-подготвени, по-внимателни, по-опитни и по-здравомислещи от преди“, уверява доц. Кадим.