Българският кардиолог доц. д-р Красимира Христова бе отличена на XXIX научна конференция на Световната асоциация по хипертония в Киото, Япония.

 

Наградата е за десетгодишната дейност на специалиста и цялостния ѝ принос като директор за Източна Европа на Световната лига по хипертония.


 

По време на световния форум доц. д-р Красимира Христова представи три теми: „Ранни промени в лявото предсърдие и глобалната камерна функция при хипертоници със сърдечна недостатъчност и запазена фракция на изтласкване“; „Ефектите от стрес теста върху хемодинамичните параметри при пациенти с хипертония и диастолна сърдечна недостатъчност“; „Ролята на новите ехокардиографски методи за ранно откриване на миокарда дисфункция при жени с прееклампсия“.

 

Темата за артериалната хипертония при бременни жени*, както и проследяването на сърдечносъдовия риск в следродилен период и ролята на ехокардиографската дианостика, е сред основните акценти в работата на доц. д-р Христова.

 

В рамките на постерната сесия на Световния конгрес по хипертония се включи и друга българска медицинска гордост - студентът по медицина Николай Целов. Той участва с постер на тема „Количествени методи за оценка на контрактилния резерв при пациенти с диастолна сърдечна недостатъчност”.

 

Бъдещият лекар се включи и в научната програма с презентация за „Новопоявила се хипертония и ранни промени в лявата камерна функция при млади пациенти с постковид синдром“.

 

Световният конгрес по хипертония се проведе в партньорство със XVII конгрес на Азиатско-тихоокеанското дружество по хипертония и XLIV годишна среща на Японското дружество по хипертония.

 

*Хипертоничните разстройства са най-чести по време на бременността и са свързани с неблагоприятни показания в състоянието на майката в перинаталния период. Когато се обмисля бременност, жените с предшестваща хронична хипертония трябва да бъдат изследвани за увреждане на таргетните органи, особено за бъбречна дисфункция. 

 

Тъй като кръвното налягане обикновено се понижава до средата на бременността и се връща към нормалното или надвишава стойностите от преди бременността през третия триместър, антихипертензивното лечение понякога може да бъде преустановено при жени с нисък риск.

 

Появата на суперпонирана прееклампсия трябва да се открие чрез подходяща клинична и лабораторна оценка. Прееклампсията е мултисистемен синдром на майката и плода. Рискът от развитие на прееклампсия може сравнително да се редуцира чрез приемане на ниски дози аспирин и добавки с калций.

 

Референции:

Leeman, M. Arterial Hypertension in Pregnancy. PubMed.gov. NIH - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18949985/