Ръководителят на новосъздадената Катедра по клинична лаборатория в Медицински университет – Варна и началник на Клинична лаборатория в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“ – Варна доц. д-р Яна Бочева бе избрана за бъдещ председател на Българското дружество по клинична лаборатория на заседание на общото събрание през септември тази година. 

 

Доц. д-р Бочева ще поеме председателското място през септември 2023 г. Според устава на дружеството мандатът е двугодишен и до встъпването си в длъжност избраният председател изпълнява функциите на секретар на дружеството.


 

Изборът на доц. д-р Бочева е поредно признание за варненската клинична лаборатория и е доказателство както за високата научна продукция, така и за националната и международната активност на катедрата в Медицински университет - Варна при проследяване на тенденциите, новостите и политиката, по която ще се движи съвременната клинична лаборатория.

 

През 2018 г. доц. д-р Бочева бе избрана за национален представител на България в международната федерация по клинична химия и лабораторна медицина (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine). Тогава тя е ръководител на учебно-научен център по клинична лаборатория  в катедрата по Обща медицина и клинична лаборатория в Медицински университет - Варна.

 

Българското дружество по клинична лаборатория е създадено преди 60 години и обединява лекари, химици, биолози, фармацевти и медицински лаборанти, които работят и имат научен интерес в областта на клиничната лаборатория.

 

Първите стъпки за изграждането на Дружеството започват от края на 19-ти век, когато се учредява Българският лекарски съюз. Много от неговите основатели съставят първата генерация български лекари, като д-р Димитър Моллов, д-р Димитър Павлович, д-р Петър Ораховац, д-р Иван Кесяков, д-р Георги Золотович, които полагат големи усилия за изграждането на първите болнични бази, като Александровска болница, Военно медицинска академия, Червения кръст.

 

Александровска болница е била до 1904 г. база за подготовка на фелдшери, сестри и акушерки, а до 1917 г. – и за опреснителни курсове за лекари. С указ № 21 на Цар Фердинанд от 1917 г. Александровска болница става база на новоучредения Медицински факултет.

 

През 1927 г. д-р Христо Кесяков издава първата книга по клинична лаборатория. Изключително важна роля за развитието на Българското дружество по клинична лаборатория има проф. Чилов. Като приемник на проф. Моллов той ръководи Катедрата по вътрешни болести от 1940 г. до 1955 г. и издава уникалното ръководство по Клинична лаборатория, претърпяло 5 издания. Неговите клинични бележки го поставят между първите автори в света, обсъждащи доказателствената стойност на отделните клинично лабораторни показатели.