В Европейския парламент в Брюксел се състоя среща на евродепутати, по време на която се проведе дискусия с различни заинтересовани страни по проблема с неравния достъп до качествено здравеопазване за пациентите в европейските страни.

 

Събитието се реализира по инициатива на българския евродепутат д-р Андрей Ковачев и участие в него взеха представители на Европейската комисия, представители на Национална пациентска организация и Европейски пациентски форум, както и на съсловните организации на лекарите, медицинските сестри и фармацевтичната индустрия на европейско ниво.


 

Основната цел на дискусията бе да очертае приоритетите на Европейския парламент, върху които той да работи в следващия си мандат, като темата за здравеопазването беше отбелязана като една от основните опорни точки.

 

Медицинските услуги, които пациентите получават в отделните държави-членки, са с различно качество. Съществуващите неравенства са в разрез с правото на европейските граждани на равен достъп до висококачествено здравеопазване, залегнало в Хартата за основните права на Европейския съюз.

 

Участниците в дискусията обсъдиха стъпките, които Европейският парламент трябва да предприеме в новия си мандат. Според тях трябва да се намери правилния формат, в който да обсъжда въпросите на здравеопазването.

 

В момента това не е факт - проблемите на здравеопазването отстъпват по внимание и ангажимент на теми като опазване на околната среда и безопасност на храните.

 

Според д-р Андрей Ковачев решение на този общ за еврочленките проблем трябва да се търси на европейско ниво, въпреки че правомощията на съюза да взема решения в тази област все още са ограничени.

 

По неговите думи европейските институции трябва да ги координират, контролират и насочват в постигането на тази равен достъп до качествени здравни грижи, а държавните администрации трябва да подобрят усвояването на фондовете и по-специално на Европейския социален фонд, което ще помогне за повишаване на качеството на медицинските услуги.