Официалното мобилно приложение на Националната здравноинформационна система е-Здраве вече предлага модули „Кръводарявания“ и „Личен картон“ в най-новата версия 2.0.


Приложението дава достъп на всеки гражданин до електронното му пациентско досие. Националната здравноинформационна система защитава всяко индивидуално пациентско досие с най-високо ниво на информационна сигурност – при активиране на приложението на мобилно устройство то се удостоверява с електронен подпис, като потребителят има възможност да включи допълнителна биометрична защита. При деактивиране на приложението всички лични и медицински данни на потребителя се премахват от устройството.


Информацията, която може да види всеки в електронното си медицинско досиеq включва данни за проведени е-прегледи, издадени е-направления или е-рецепти, поставени ваксини и съответните за тях издадени сертификати, резултати от изследвания и обща здравна информация. Най-новите модули, достъпни в най-новата версия на приложението 2.0. са „Кръводарявания и „Личен картон“. Модул „Кръводарявания“ включва всички кръводарявания на потребителя, регистрирани в системата на Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ) и подредени според датата на извършване. Модулът дава информация и за кръвна група с резус-фактор (Rh), както и резултати от изследванията за СПИН/ХИВ, хепатит В, хепатти С, сифилис, NAT тест, задължителни при кръводаряване.


Модулът „Личен картон“ включва три секции с информация – първият сектор съдържа обща информация за потребителя, като височина, тегло и координати за връзка. Във втория могат да се намерят и контакти на близки и роднини на потребителя за връзка при спешни случаи. Тези данни ръчно могат да бъдат попълнени от потребителя в приложението. Третият включва информация за общопрактикуващи лекари – техните имена, Уникален идентификационен номер (УИН), координати за връзка, код на лечебното заведение и Районна здравноосигурителна каса (РЗОК).


В новата версия на е-Здраве са подобрени и вече съществуващите модули „Ваксини“ и „Направления“, като „Ваксини“ предоставя дати на предстоящи имунизации и реимунизации въведени в НЗИС и взети директно от актуалния Имунизационния календар на Република България. Модул „Направления“ вече предлага визуализация на информацията, когато едно направление е в процес на изпълнение.


Допълнителна сигурност и стабилност има във версия 2.0 на приложението, като една добавена мярка против споделянето на данни с трети лица е забраняването на устройството да прави екранни снимки, докато е-Здраве е включено.


Бъдещето на електронното пациентско досие е представено в план за развитие от НЗИС и включва нови функционалности като панел за хронични заболявания, превантивен здравен анализ и препоръки, и други.


Новата версия на приложението може да бъде изтеглена от Google Play Store и App Store.