Допълнителните възнаграждения, заплащани на медиците на първа линия от Министерството на здравеопазването, са гарантирани за месеците на извънредната епидемична обстановка.

 

Това съобщават от Български лекарски съюз (БЛС) с уточнението, че размерът на премията няма да зависи от часовете, през които медиците са осъществявали пряко дейности по диагностика и лечение на пациенти с потвърден COVID-19.


 

Допълнителните възнаграждения ще се изплащат към основното трудово възнаграждение, като нетният им размер ще е до 1000 лв. при пълен отработен месец, или сума - пропорционална на отработеното време.

 

Право на допълнителни възнаграждения имат служители на центровете за спешна медицинска помощ, медицински и немедицински персонал, които през месеца имат поне едно дежурство и са работили с поне един пациент с доказан COVID-19.

 

Здравното министерство ще предостави на центровете за спешна медицинска помощ антигенни тестове, които, по преценка на екипа, могат да се използват на място за проверка на съмнителен за COVID-19 пациент.

 

Всички екипи и лица, медицински или немедицински, които са осъществявали дейности в пряк досег до пациент с COVID-19 през месеца, получават право на допълнително възнаграждение за работа при неблагоприятни условия.

 

При формирането на разходите за персонал ще се отчитат действително отработените дни през месеца, за който се получават средствата. Размерът на допълнителните средства ще се определя на базата на всички реално отработени от служителя часове през съответния месец, а не само на часовете в пряк досег до пациент с доказан COVID-19.

 

Изплащането на допълнителните възнаграждения ще се извършва в месеца, следващ отчетния. При съмнения за оказване на спешна помощ на пациент, за когото няма информация за положителен тест към момента на оказаната спешна помощ, може да се извърши справка в Националния регистър за борба с COVID-19 за всички обслужени от центровете за спешна помощ пациенти през предходния месец.

 

Извънредната епидемична обстановка в страната е в сила до 31 август 2021 г. Тя бе въведена в средата на май 2020 г. и позволява на изпълнителната власт, основно на здравния министър, да въвежда временни противоепидемични мерки.