Служителите на Регионалните здравни инспекции* (РЗИ) и Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) ще получат допълнителни възнаграждения за месец октомври. Това заяви министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев. 

 

„Осигурени са допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за изплащане на възнаграждения за служителите на регионалните здравни инспекции за месец октомври. Средният размер на допълнителното възнаграждение е 600 лева”, обясни здравният министър.


 

Той посочи, че добавките ще бъдат изплатени през октомври, заедно със заплатите на служителите в РЗИ. Разчетите ще бъдат изпратени до директорите на регионалните здравни инспекции с указания за изплащането на допълнителните възнаграждения.

 

До края на 2022 г. са осигурени и допълнителни средства по бюджетите на ЦСМП за служителите в центровете за спешна медицинска помощ. Лекарите ще бъдат компенсирани с 600 лв. месечно, фелдшерите – 400 лв., медицинските сестри – 360 лв., парамедиците –  170 лв., шофьорите на линейки – 150 лв., санитарите – 120 лв. 

 

Д-р Меджидиев обясни, че методиката вече е утвърдена и предстои да бъде изпратена на директорите на ЦСМП за изпълнение. Допълнителните средства ще се получават от 1 октомври до края на годината.

 

„МЗ продължава активно да търси механизми за намиране на устойчиви решения, които да влязат в Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и да залегнат в тригодишната бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г., за да можем да постигнем трайна дългосрочна политика на доходите за служителите на ЦСМП и РЗИ“, категоричен бе здравният министър.

 

С постановление на Министерския съвет от 29 юли 2022 г. са одобрени допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването, така че да бъдат достигнати заплатите, заложени в колективния трудов договор. От обхвата на това постановление са изключени държавните администрации, в т.ч. РЗИ и Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

 

*Дейността на РЗИ е насочена към изпълнението на различни стратегически цели. Здравните инспекции следва да организират държавната здравна политика на територията на съответната област и да се стремят към ефективното ѝ изпълнение и контрол. Водещата идея на структурите е да се повиши качеството на медицинското обслужване у нас.