Допълнителни средства в размер на 25 млн. лв. ще бъдат осигурени за спешната медицинска помощ, за лечение на пациенти с психични заболявания, с туберкулоза, за поддържане готовността на структури по инфекциозни болести, за медицинските дейности по дневна психорехабилитационна програма за жени, оперирани от рак на млечната жлеза.

 

Средствата са по бюджета на Министерството на здравеопазването със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за увеличение на част от стойностите, заплащани на лечебните заведения по реда на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения.


 

От Министерството на здравеопазването припомнят, че със Закона за държавния бюджет за 2022 г. вече са осигурени и допълнителни средства в размер на 4,2 млн. лв. за субсидиране на държавни и общински лечебни заведения, които се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната за осъществяване на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване по линия на същата Наредба № 3.

 

В края на месец април бе подписан и Националния рамков договор за медицинските дейности за 2022 г., като към него бе включен и Анекс. 

 

В него се планира увеличение на парите за медицински дейности и средно 25% по-високи заплати за медиците.

 

Включени са и клаузи, обвързващи болниците в срок до 1 август да повишат заплащането на медицинския и немедицинския си персонал. 

 

Припомняме и че цените на клиничните пътеки ще бъдат повишени средно с 25%. Въведена е нова клинична пътека: “Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от Covid”-19, за да се адресират последствията в резултат на преболедуването.

 

В извънболничната помощ личните лекари ще получават до 26 лева на пациент за профилактичен преглед, ако повече от 60% от записаните при тях пациенти преминат през такъв.

 

С подписването на Анекса към НРД през тази година ще се влеят още 604 млн. лв. в полза на пациентите и на медицинските специалисти, които се грижат за тях.