Доплащанията в болниците за лечение на пациенти с допълнително доброволно застраховане са необходими за нормалното функциониране на системата, поради липса на достатъчно обществени средства за предоставяне на здравни услуги. Това е позицията на болничните сдружения, с която изразиха несъгласие срещу сигналите на здравните застрахователи за нерегламентирани болнични плащания от преди дни. 


Липсата на подробно разписан регламент на доплащанията само внушава на пациентите недоверие в системата, което не е от полза за никого, смятат от Българска болнична асоциация и Национално сдружение на частните болници в открито писмо до министъра на здравеопазването.


„Не отговаря на истината, че лечебните заведения нерегламентирано изискват доплащания от пациенти, които имат доброволно здравно осигуряване. Наличието на доброволно здравно осигуряване – само по себе си – без да се вземе предвид неговия размер и покритие, не би могло да се сложи под един общ знаменател.Така представена информацията считаме, че внушава съществуване на нелоялни практики в лечебните заведения и накърнява сериозно крехкото доверие на пациентите в болничната система“, пишат сдруженията.


Според тях в конкретния случай, необходимостта от допълнително плащане от пациенти, които имат допълнителен здравен пакет, възниква защото в голяма част от случаите лечението на даден пациент изисква по-голям ресурс, отколкото здравноосигурителен фонд покрива, което от своя страна генерира въпросното финансово задължение.


„По наша инициатива събираме всички отговорни институции, както и застрахователните обединения, за да обсъдим открито възможностите които разкрива допълнителното здравно осигуряване. Настояваме за открит диалог, а не за хвърляне на клевети в публичното пространство“, допълват болничните сдружения.

 

Повече по темата може да проследите във видео материала.