Българските тийнейджъри са на челните места по тютюнопушене, употреба на алкохол и канабис и ранен старт на сексуалния живот. Това показва доклад на Световната здравна организация (СЗО) за здравното поведение на 11-15-годишни в Европа, съобщи екипът на организацията в София, цитиран от Dnes.bg.


Докладът „На фокус: здравето и благополучието на юношите“, изнесен от Регионалния офис на СЗО за Европа, събира обширни данни за физическото здраве, социалните отношения и психичното благополучие на 227 441 ученици на възраст 11, 13 и 15 години от 45 държави.


Докладът представя резултати от изследването „Поведение и здраве при деца в училищна възраст – HBSC“, което се провежда на всеки четири години и в България се ръководи от доц. д-р Лидия Василева от Институт за изследване на населението и човека – БАН.Други притеснителни резултати са, че българските ученици са на последно място по подкрепа, която чувстват от семейството си и на последните места по възприета подкрепа от приятелите си.


Българските деца на 11 и 15 години се подреждат на първо, а 13-годишните – на второ място по тютюнопушене през последните 30 дни сред участващите 45 държави. Пушилите през последните 30 дни юноши на 11 г. са 9%, а делът им достига до 26% при 15-годишните момчета и 38% при 15-годишните момичета.


По употреба на алкохол през последните 30 дни българските деца на 11 и 13 години са на първо място, а 15-годишните – на шесто място. Употребата варира от 13% при 11-годишните до 53% при 15-годишните. Редовно – всеки ден или веднъж в седмицата – пият 28,9% от учениците, което е съществено увеличение спрямо 2014 г., когато този процент е 16,4%. 


Също така, българските тийнейджъри на 11 и 13 години са на първо място, а 15-годишните – на второ място по напиване през последните 30 дни. Напивали са се 9% от 11-годишните, 13% от 13-годишните и 28% от 15-годишните. Увеличение на напиванията спрямо 2014 г. има при 11-годишните и при момичетата.


Употреба на канабис се изследва само при 15-годишните юноши, като България е на първо място с 19% при момчетата и 16% при момичетата. Наблюдава се повишение на употребата спрямо 2014 г., когато канабис употребяват 11% от юношите.


България е на второ място при 15-годишните юноши, които са правили секс - 37% при момчетата и 25% при момичетата.

 

От изнесената в медиите информация не става ясно каква е оценката на СЗО относно благополучието на българските младежи, по какъв път е събирана информацията, какви са данните за други държави. Възникват множество въпроси - как се случва така, че децата в България при  финансови възможности на масовото българско семейство имат достъп до канабис; кои деца злоупотребят от толкова ранна възраст с алкохол; наблюдават ли се някакви разлики на база етнос, какви са предписанията на СЗО към държавата за предотвратяване на тези порочни модели, какви са показатели на българските деца по отношение на спорта и храненето и много други.