Редица изследователи предположиха, че е възможно БЦЖ ваксината срещу туберкулоза да е причината за сравнително ниската смъртност, причинена от COVID-19 в някои страни. Други научни изследователи обаче опровергаха това заключение.


Вече започнаха клинични изпитвания с БЦЖ, които да проверят хипотезата, но резултатите няма да са налични поне още няколко месеца. „Проучванията ползват данните от BCG World Atlas, актуализирани последно през 2017 г. Информацията в атласа е най-пълната до момента такава база данни, но според хора от различни страни, както и според създателите на атласа - данните са не само непълни, но някои от тях са и неточни. Ето защо международна група доброволци започват проучване за политиките на различните държави за прилагане на БЦЖ ваксината от самото ѝ създаване до момента.


„Резултатите ще послужат за обновяване на BCG World Atlas и ще помогнат за по-добро изследване на хипотезата, че БЦЖ ваксината би могла да е свързана с по-ниска смъртност от COVID-19“, обясняват учените. Координатор на българските доброволци е Радослав Кирков, част от международния екип на проекта.Задачата пред всеки доброволец е да потърси в интернет достоверни източници на различни езици за прилагането на БЦЖ ваксината по света и да въведе информацията в таблицата по държави. За да са полезни данните за проучването, е необходимо всеки приложен източник да отговаря на един или повече от следните въпроси: Какъв щам (strain) на БЦЖ (BCG) ваксината е използван в дадена държава през годините? На каква възраст са ваксинирани хората? Еднократно ли се ваксинират или се правят реимунизации? Коя група хора се ваксинират? (Например: всички новородени деца).


Всеки доброволец, може да се включи през доброволческата платформа TimesHeroes и трябва да отбележи в съответната таблицата името или инициалите си срещу държавата, за която желае да събира информация. За всяка държава може да се добавят повече от един източници на информация.


Инициативата за проучването е на Estafet в партньорство с учени от The University of Ottawa, National University of Japan и Hamad Bin Khalifa University, в това число и създателите на BCG World Atlas, които след анализ на събраната информация ще я обновят на сайта си.


Крайният срок за актуализиране на атласа е 10 юни. „По-точна информация за използването на БЦЖ ваксината ще помогне за по-точно изследване на хипотезата за връзка с COVID-19. Ако тази връзка се докаже, това би могло не само да спаси много животи, но и да ни помогне да се върнем по-скоро към нормален начин на живот“, смята екипа.

 

„В продължение на два месеца събрахме съмишленици от университети, софтуерни компании. Продължаваме да събираме данните, след което ще стартираме състезанието в две части. В първата част целта е от събрани текстове от интернет да се извлече информация в допълнение към това, което ръчно се набира, и чрез изкуствен интелект да се извлекат отговори на въпроси. Втората задача е да се търси взаимовръзката“, коментира проекта пред БНР Радослав Кирков.