Според последните социологически проучвания, цялостната оценка на качеството на здравните услуги в България е добър 3,67, заяви Мирослава Радева - директор на Института за маркетинг и социални изселвания MBMD.
 

 

Средните оценки на различни здравни услуги са 4,37 за консултация с личен лекар, 4,27 за преглед от специалист с направление и 4,24 за преглед без направление.
 Най-недоволни са пациентите от Спешната помощ с оценка 3,78 и от болничното лечение - 3,79.
Хората, които са използвали здравни услуги през изминалата година веднъж или по-малко от веднъж са 34%, а тези между 2 и повече пъти са 43%.
 

 

Пациентите възползвали се повече от 6 пъти са 22% от населението. 90% от пациентите ползват консултации при личен лекар, 49% се възползват от правото си на посещение или консултация при специалист и 26% от хората си правят медицински изследвания.
 


При леки здравословни проблеми пациентите, които се лекуват в къщи са 51%, процентът на обръщащите се към личен лекар е 50%, а тези които търсят услугите на специалист са 16%. Най-малък е броят на хората, които се обръщат към частни клиники - 4%.
 


От данните изнесени от MBMD става ясно, че за сериозните медицински изследвания хората от големите области градове обърнали се към специалист в същото населено място са 43%, а тези които биха потърсили медицински услуги извън района, в който живеят са 48%, обръщащите се към частни специалисти са 10%.
 

 


За сериозни изследвания  25 % от хората ще потърсят помощ в столицата или в по-големите областни градове, а за оперативна намеса този брой е 34%, допълни Радева.