Министерски съвет прие Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в България за периода 2021-2025 г., която предвижда 95% от бременните жени у нас да бъдат изследвани за сифилис и ХИВ до 2025 г.

 

Другите мерки, насочени към борбата с ХИВ, включват осигуряване на ранна диагностика, лечение и мониториране на терапията на случаите на ХИВ; осигуряване на ранна диагностика и лечение на случаите със сексуално предавани инфекции; извършване на превантивни дейности за ХИВ и сексуално предавани инфекции сред рисковите групи и др.


 

Програмата има за цел достигане до минимум 60% покритие на групите в най-висок риск чрез целенасочени интервенции за превенция на ХИВ и намаляване със 75% на новите случаи на ХИВ инфекция до 2025 г.

 

Заложена е и целта да се елиминира предаването на ХИВ инфекцията от майка на новородено.

 

В България носителите на ХИВ са малко над 3 500, по данни на здравното министерство, а през 2020 г.  над 270 000 души са се изследвали за вируса на човешката имунна недостатъчност – или ХИВ.

 

Близо 89% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция през 2020 г. са се инфектирали по сексуален път, а 9% са се инфектирани при инжекционна употреба на наркотици.

 

Най-засегната от ХИВ вируса е възрастовата група от 30 до 39 години. В нея попадат 34% от всички новозаразени, следвана от възрастовата група от 20 до 29 години, в която попадат 30% от носителите на ХИВ-вируса. Запазва се тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е над пет пъти по-голям от броя на жените.

 

Към края на 2020 г. 1817 души с ХИВ се проследяват в структурите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 98% от тях получават съвременна антиретровирусна терапия. България е страна с ниско разпространение на ХИВ, като честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 000 души население е 3,7, докато средният показател за страните от Европейския съюз през 2019 г. е 5,4.

 

По данни на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията новите случаи на СПИН в България са се увеличили с над 50% през 2019 г. спрямо предходната година.