До 7 дни болничен ще имат право да изписват личните лекари, а не досегашните 14, предлага правителството като мярка ограничаване на фалшивите болнични. Наред с това общопрактикуващите лекари ще имат лимит от общия брой болнични за едно лице - не повече от 20 дни годишно. Нововъведение е още граничните служби да имат достъп до регистъра на болничните и при излизане от страната да правят проверки, като подават информация към Националния осигурителен институт (НОИ), ако човекът в момента е в болнични, съобщава БНР.


Вчера Кабинета одобри анализ на причините за нарастването на изплатените от осигурителите и държавното обществено осигуряване парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване.


Данните от него показаха, че за периода 2010-2018 г. разходите за парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване са нараснали от около 253 млн. лв. до малко под 463 млн. лв. Това е ръст от 83,2%. В резултат, делът на разходите за този вид обезщетения от брутния вътрешен продукт нарастват от 0,34% през 2010 г. до 0,42% през 2018 г. Документът е подготвен от Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса. Сред мерките за справяне с фалшивите болнични у нас са още ако втора лекарска комисия докаже, че съответният човек не е действително болен, болничният да се отмени, а лекарят, който го е издал, да бъде санкциониран. За бизнеса пък се предлага, ако има сключен договор с лечебно заведение, да може да изпраща на повторен преглед болния в него, ако се съмнява за злоупотреба.


Съгласно решението на Министерския съвет в едномесечен срок в Националния съвет за тристранно сътрудничество ще бъдат обсъдени мерки за ограничаване на злоупотребите при получаване на парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване.