Форум „Дни на медицинската наука“ и конкурс „Наука и младост“ ще се проведат Медицински университет – Пловдив. На тях своите научни разработки и нови открития ще представят докторанти, специализанти, студенти и млади учени до 45-годишна възраст. Официалното откриване е от 16 часа на 29 март, в Аудитория 8, намираща се на бул. „Васил Априлов” 15 А.

 

Медицинският университет в града под тепетата финансира научно-изследователски проекти, като работещите по тях презентират резултатите по време на пролетния форум. 


 

„Огромният интерес към предишните издания на конкурса недвусмислено показва, че броят на младите хора, които желаят да се занимават с наука в нашия университет с всяка изминала година нараства. Да си изследовател и търсач на истината е предизвикателство, което не е по силите на всеки. Нужни са силен дух, воля за научно дирене и много, много знания”, коментира проф. д-р Стефан Костянев, ректор на МУ-Пловдив. И поясни, че специалоно жури ще оценява разработките, като най-добрите ще бъдат публикувани в биомедицинското международно списание на МУ - Пловдив - Folia Medica. Ректорът ще даде награда на най-високо оценената разработка сред класираните на първо място от всяка секция.

NEWS_MORE_BOX

 

От 30 март до 1 април ще се проведе конкурсът "Наука и Младост". Той е под егидата ан ректора на Медицински университет – Пловдив, а негови организатори са университетското Младежко Научно Дружество "Асклепий". Предвидени са три тематични секции, като докладите на участниците ще бъдат изнесени на български и на английски език. Официалното откриване ще бъде от 16 часа в петък, в Аудитория 8 на университета.

 

Форумът „Дни на медицинската наука“ и конкурсът „Наука и младост“ са част от проект за докторанти на Медицинския университет в Пловдив, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС.