Днес изтича крайният срок, в който Агенцията за хората с увреждания приема заявления от бизнеса по Националната програма за заетост на хората с увреждания. Отпускат се до 10 хиляди лева за осигуряване на достъп до действащи или за разкриване на нови работни места за хора с трайни увреждания. 


По програмата ще се отпускат средства и за квалификация и преквалификация на хора с увреждания. За тази цел работодателите ще могат да получат до 200 лв. за един работник. Общият бюджет на програмата за 2019 г. е 4,4 млн. лв. Условието е да се запази  заетостта на наетите хора с увреждания за не по-малко от 36 месеца.


От БНР припомнят, че до края на август в Агенцията ще бъде обявена процедура и за кандидатстване за проекти за разкриване на Центрове за защитена заетост. Това е нова форма за осигуряване на работа за хора с 2 или повече увреждания, които са оценени с над 50% неработоспособност. До края на годината е осигурено и финансиране за две иновативни предприятия за трудова интеграция на хората от уязвимата група.Едно от условията е в центровете за защитена заетост да се наемат минимум 15 човека с множествени увреждания и да се подсигурят обучители и подкрепящи услуги. Агенцията за хората с увреждания ще финансира част от разходите. 


„По около 300 000 лева, като в тази сума влиза закупуване на оборудване, включва се заплащане на 50% от трудовото възнаграждение и дължимите осигурителни вноски към него, както и възнаграждение на хора-ментори, които ще работят с хората с увреждания в тези центрове“, обясни пред БНР изпълнителният директор на Агенцията Минчо Коралски.


По думите му у нас съществуват достатъчно дейности, в които да са заети хората с увреждания. „Помощни дейности в кухни или сортировъчни центрове, места, в които се сортират или се разпределят продукти към големи търговски вериги. Онова, което ние очакваме, е все пак някой да се престраши“, допълни той.