Що е то пациентска удовлетвореност и ще помогнат ли сигналите на пациентите за подобряване системата на здравеопазване и качеството на медицинската услуга у нас?
 
Национална пациентска организация се изяви с нова инициатива по отношение измерването на пациентската удовлетвореност и популяризирането на мерките, осъществявани от институциите за контрол върху качеството на медицинските услуги и зачитане правата на пациентите. Онлайн платформата „Здравен отзив“ дава възможност на пациентите да падават сигнали за нарушения в системата на здравеопазването, които организацията се задължава да предостави на съответния контролен орган за разглеждане, каквато е Изпълнителна агенция „Медицински одит“. 
 
 „Подаването на сигнали в „Здравен отзив“ не е анонимно, тъй като институциите не разглеждат анонимни сигнали, но изключително важно е да отбележим, че в платформата личните данни на пациентите няма да бъдат публикувани, видими ще бъдат единствено резюмета на приключилите сигнали, както и резултатите от проведените проверки.“ поясни пред медиите д-р Станимир Хасърджиев, председател на НПО.
 
Чрез платформата най-голямата пациентска организация у нас се стреми да изгради двустранен процес на обмяна на информация между здравните институции и реципиентите на медицински услуги. Не на последно място НПО цели извеждането на независима оценка за пациентска удовлетвореност.  
 
В рамките на семинар по темата бе представена и дейността на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ за шестте ѝ години от нейното създаване от изпълнителния директор проф. Златица Петрова и главния секретар юриста Димитър Евлогиев. От характера на 1027 жалби и сигнали до институцията за периода януари 2015 – юни 2016 г. се потвърждава представата за липсата на комуникация между свързващите звена в системата на българското здравеопазване от една страна и на контакт на цялата система с пациентите от друга. Това естествено предпоставя съществуването на крайни негативни оценки на пациентска удовлетвореност от медицинските услуги и неяснота както за правата, така и за задълженията на всяка една от страните в системата. 
 
Осигуряване на достъп до информация и възможност за персонален мониторинг върху извършваните от здравната каса плащания и въобще, върху извършваните здравноосигурителните събития, съвсем скоро ще даде НЗОК. Изготвено е мобилно приложение, което всеки желаещ ще може да си инсталира безплатно на своя смартфон. Чрез него ще се предоставя своевременна информация за действия, отчитани от финансовата здравна институция. Това например ще са заплащания по клинични пътеки с дата и изпълнител болнично заведение, с което се цели „хващането“ на пациенти фантоми и разминавания между плащани от пациента цени на услуги и клинични пътеки. Тази възможност на пациента да упражнява контрол върху разходваните за него средства за здраве е възможна с въвеждането на новата регистрационна система, станала ни популярна с ключовата фраза „пръстова идентификация“.
 
Според главния експерт от дирекция „Информационни процеси и сигурност на информацията“ Мартин Банков опашките и задържането на пациенти на регистратура заради „пръстово идентифициране“ не се дължат на правила, спуснати от НЗОК. НЗОК не задължава пръстовата идентификация да се извършва непременно при приема на пациента в болнично заведение, а напротив то се допуска до края на престоя му там и в зависимост от неговото състояние. Въпрос на организация, наличие на кадри, компетенции и мениджмънт е бързото обслужване на болните във връзка с регистрационната система, с която ще работят всички български лечебни заведения от началото на ноември т.г. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Приложението дава възможност за осъществяване на обратна връзка с контролните органи и сигнал за проверка на един или друг случай за установяване или отхвърляне на злоупотреба, като информацията може да бъде получавана едновременно от три номера, свързани с пациента по неговия регистрационен номер в системата, поясни г-н Банков. Тази мярка се въвежда в полза на възрастни пациенти или деца, за които естествено се очаква да се грижат повече близки.
 
Според характера на получените сигнали и жалби на пациенти към ИАМО и НПО става ясно, че само в една малка част те са свързани с доплащане на медицинските услуги. Удовлетвореността на пациента от здравната грижа е твърде субективна, сподели проф. Златица Петрова и допълни, че българският пациент обикновено се жалва от отношението на лекарите и медицинския персонал към пациента, хигиена и комфорт в лечебните заведения и пр., докато експертите в областта извършват оценката за качеството на медицинската услуга въз основа на приети стандарти и критерии като безопасност на медицинското обслужване, при каквито не е възможно да се говори просто за персонална вина в даден случай на допусната медицинска грешка, а за проблеми на мениджмънта.
 
Четвърти сме по удовлетвореност от медицинските услуги в Европа за 2015 г., но погледнато отзад напред, по думите на проф. Златица Петрова. Въпросът е: кога ще ги догоним европейците по качество на медицинската услуга и само дефицитът на финасови средства ли е причината в здравеопазването ни да не се случват събития в полза на развитието му и здравето на нацията.