Положителна тенденция на намаление на просрочените задължения на болниците у нас, отбелязаха от Министерство на здравеопазването. При сравнение на отчетите за просрочени задължения към 30 септември  2018 г., спрямо същия период на 2017 година, става ясно, че има намаление от 15 %, като от 161 007 хил. лв. просрочията на лечебните заведения намаляват с повече от 24 млн. лв. и достигат до 136 846 хил. лв.


„Министерство на здравеопазването разработи и въведе от 3 май 2018 г. Единен стандарт за финансово управление на лечебните заведения – търговски дружества, с цел стабилизиране финансовото състояние на лечебните заведения, унифициране на отчетността и практиките на управление чрез въвеждане на единни правила, общи финансови принципи и политики при управление на лечебните заведения, наблюдение на ключови индикатори и текущо наблюдение и отчитане. След въвеждането на Единния стандарт категорично се наблюдава тенденция на намаление на просрочените задължения“, сподели в отговор на депутатски въпрос здравния министър Кирил Ананиев.

 


Всички лечебни заведения в топ 10 с просрочени задължения - МБАЛ „Д-р Стоян  Киркович“, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, СБАЛХЗ, УМБАЛ „Александровска“, УМБАЛ „ Св. Георги“, МБАЛ „ Христо Ботев“. МБАЛ „Бургас“, УМБАЛ „Пловдив“, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, УСБАЛ по онкология, отчитат намаление на просрочените задължения, към 30 септември 2018 г. с 13 318  хил.лв. или 10,7 % намаление спрямо същия период на 2017 г.


За същия отчетен период от всички (62 броя) лечебни заведения за болнична помощ, с над 50 на сто държавно участие в капитала, просрочени задължения нямат вече 20 лечебни заведения. Или около 32 % от всички  лечебни заведения с над 50 на сто държавно участие в капитала. „Задълженията на общинските лечебни заведения са отговорност на собственика им, т.е. общините, но и при тях е налице тенденция на намаляване на просрочията, като от 46 110 хил. лв. за 2017 г., през 2018 г. се отчитат 38 524 хил. лв. или 16,5 % намаление“, попълни Анаинев.


С приемането на Законите за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за държавния бюджет за 2019 г., лечебните заведения, независимо от формата на собственост, ще имат достъп до по-голям финансов ресурс, допълват от здравното министерство.