Новата дирекция за защита на правата на пациентите към Министерството на здравеопазването (МЗ) вече работи по първите жалби и сигнали, постъпили от граждани. Тя беше създадена през юли след промени в Устройствения правилник на здравното ведомство.

 

Новата дирекция ще помага не само в контрола по спазването на правата на пациентите, но и ще разработва методологии, програми и стратегии за подобряване на здравеопазването, както и ще предлага промени в нормативни актове.


 

„Практиката е показала, че проблемите на пациентите са многобройни. Винаги в МЗ са постъпвали много жалби, сигнали във връзка с допуснати пропуски, нарушения и проблеми в здравната система. Основна цел на новата дирекция е да предлага начини за решаването на проблемите на пациентите чрез законови средства“, посочи Елена Болтаджиева, съветник в кабинета на министъра на здравеопазването.

 

Дирекцията за правата на пациентите към Министерството на здравеопазването ще има решаваща роля и при възникнали спорове между засегнатите страни в сектора.

 

Обсъжда се и откриването на приемна, в която гражданите да дискутират своите проблеми и заедно с експертите да търсят решенията им. Също така ще бъде създадена електронна поща, на която пациентите да могат да подават своите сигнали и жалби онлайн.

 

Функциите на дирекция „Защита правата на пациентите“ включват:

 • Подпомага здравния министър при изпълнение на задълженията му, свързани с правата на пациентите;
 • Прилага законодателството на ЕС, свързано с правата на пациентите;
 • Подготвя анализи и становища във връзка с правата на пациентите;
 • Участва в срещи на ЕС за обмяна на опит в областта на правата на пациентите;
 • Разработва национални програми за защита правата на пациентите;
 • Координира цялостната дейност на МЗ за защита правата на пациентите;
 • Изготвя анализи и мерки за подобряване и защита на правата на пациентите;
 • Оценява въздействието при прилагане на законодателството;
 • Извършва проверки по сигнали;
 • Изготвя анализи и промени в нормативната уредба за правата на пациентите;
 • Разработва системи за оценка на медицинските дейности, извършени от лечебните заведения;
 • Иготвя анализи на проведени проучвания за удовлетвореността на пациентите;
 • Предоставя консултативна помощ по проблеми, свързани с правата на пациентите.

 

Временно изпълняващ длъжността директор на дирекцията за защита на правата на пациентите е д-р Цветолюба Генкова, началник на отдел "Организация и метoдология на медицинските дейности, здравни политики и стандарти" в Дирекция „Лечебни дейности“ в МЗ.