Дипломираха се абсолвентите от “Випуск 2022 г.” на Факултета по „Медицина“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. На церемонията присъства министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев.

 

„Дипломирането на медици сега носи надеждата за бъдещето на тази специалност у нас утре. То е свидетелство, че в нашата страна продължава да има млади, дръзновени хора, които се чувстват призвани да поемат по дългия и нелек път към здравето.


 

Последните години, които изправиха медицинските специалисти пред множество изпитания, доказаха за пореден път колко е важен този избор за обществото ни. Той определя развитието на здравната ни система, която винаги трябва да разполага с висококвалифицирани кадри, готови да отговорят на всяко здравно предизвикателство“, подчерта д-р Меджидиев. 

 

Той отбеляза, че заслугата за образователната подготовка на студентите е на техните преподаватели. „Убеден съм, че в стремежа си да им предадете ценния си опит, вие оставяте у тях ярък пример, който да ги води занапред в кариерата и да им вдъхва необходимия кураж в трудните моменти“, заяви здравният министър.

 

По думите му Факултетът се е утвърдил като едно от най-предпочитаните висши училища по медицина не само сред българските, но и сред чуждестранните студенти благодарение на работата и усилията на ръководството да подобрява условията за учебна и научна дейност.

 

Министърът поздрави абсолвентите с успешното завършване: „Бъдете упорити и непреклонни пред трудностите, които в работата на един медик никога не са малко, но помнете, че, преодолявайки ги, ставаме по-силни. Придържайте се към принципите на хуманността и с всяко свое действие издигайте авторитета на избраната от вас професия“, посъветва д-р Меджидиев. „Оттук нататък перспективите пред вас са много и се надявам да ги осъществите в България“, посочи в заключение здравният министър. 

 

Мисията на Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов" - Варна е да отговори на обществените потребности от висококвалифицирани медицински и управленски кадри в здравеопазването и социалната сфера в съответствие с националните стратегии за развитие на образованието и здравеопазването и международните стандарти; да развива фундаменталната и приложната изследователска дейност, иновации и нови технологии, както и да подобрява здравето на нацията в партньорство с останалите звена в здравната система.