Централна, Източна Европа и Балтика са в крайната необходимост от дигитализация на системите на здравеопазването. Това е водещият акцент в доклад на Независимата мрежа за здравната политика в съответните региони (CEEBA-HPN).

 

Регионът на мрежата е сложен и разнообразен, тъй като всяка страна има различна здравна система, предоставяща различен достъп до грижи и иновации за пациента. 


 

В същото време централните, източноевропейските и балтийските държави имат културни, исторически и геополитически прилики. Общо казано, на фона на ограничени здравни ресурси се забелязва повишено търсене от страна на едновременно застаряващото и нарастващото население. 

 

Увеличават се незаразните заболявания и негативното въздействие от изменението на климата. Съществува спешна необходимост да се подпомогне повишаването на устойчивостта и гъвкавостта на здравните системи, особено при външни сътресения, посочва доклада на CEEBA-HPN. 

 

Независимата мрежа за здравна политика в Централна, Източна Европа и Балтика използва съществуващата рамка за изследване и оценка на Партньорството за устойчивост и гъвкавост на здравната система (PHSSR) за управление и финансиране на здравните системи. 

 

Ключова цел е и начертаването на политически действия, които могат да бъдат от полза за страните от региона за укрепване на функционирането, устойчивостта и гъвкавостта на техните системи на здравеопазване. 

 

Партньорството за устойчивост и гъвкавост на здравната система (PHSSR) е сътрудничество между академични, неправителствени организации, организации в областта на природните науки, здравеопазването и бизнеса, насочени към изучаване и подпомагане на изграждането на здравни системи, които са едновременно гъвкави при кризи и устойчиви в условия на дългосрочни сътресения. 

 

Създаден през 2020 г. и вече активен в повече от 20 държави, PHSSR е иницииран от Лондонското училище по икономика (LSE), Световния икономически форум (WEF) и британска фармацевтична компания, към които по-късно се присъединиха партньори на глобално ниво, включително Световната здравна организация и Центъра за азиатско-тихоокеанска устойчивост и иновации (CAPRI).

 

Независимата мрежа за здравна политика в Централна, Източна Европа и Балтика има за цел да надгради резултатите от проучванията и препоръките за политики в докладите за изследване на страните от PHSSR. 

 

Идеята е да се създаде платформа за справяне с непосрещнатите нужди в целия регион, и по този начин да се улесни политическият диалог на високо ниво, както и да се споделят най-добрите практики.