Последният ден на II Национален конгрес по спешна медицина бе почти изцяло посветен на дигиталната спешна медицина. Председател на сесията беше изпълнителният директор на УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” - проф. д-р Асен Балтов д.м.н., както и проф. д-р Иван Костов д.м.н - изпълнителен директор на УСБАЛАГ “Майчин дом”. Проф. д-р Балтов направи обръщение, в което наблегна на значението на технологичните новости като ги определи като бъдещето на медицината по света и у нас - ”Телемедицината ще направи възможен обмена на данни с цел по-добро обслужване и лечение на пациенти в отдалечени региони”. (Към първа част на материала)


“Пирогов” е едно от първите лечебни заведения на територията на страната, които притежават необходимата техника за телемедицина.

 


Д-р Асен Меджидиев, началник на УНГ отделение в “Пирогов”, представи основните предимства на новата технология, която ще улесни достъпа на пациенти от по-отдалечени региони на България до специалисти, ще помогне за създаването на общи стандарти в грижата за болните, ще спомогне за ранната диагностика и избягването на ненужните трансфери на пациенти и ще подобри триажните решения и т.н.

 

Телемедицината ще улесни комуникацията между отдалечените лекари специалисти относно определени заболявания. Специалистите ще могат да предоставят видео консултации на живо, като се свързват от собствените си кабинети и домовете си с колегите си, които се намират далеч, като комуникацията би могла да се осъществява дори от мястото на инцидента или в линейката. Все пак, пред масовото въвеждане в експлоатация на метода на телемедицината, стоят няколко предизвикателства, а в България това са: политиките, свързани с плащането и условията на този вид услуга; нуждата от създаването на нови регулации, насочени специфично към телемедицината; уточняването на въпроси, свързани с отговорността на лекаря, който дава консултация; съхраняването на запис от проведените консултации; проблеми с киберсигурността и др.

 

Д-р Георги Георгиев - началник на отделението по обща реанимация в клиниката по интензивно лечение в "Пирогов” представи доклад за значението на ехографията в спешната медицина и, по-конкретно, наблегна на нуждата от това интензивистите, анестезиолозите и спешните медици да умеят да извършват сами фокусирано ултразвуково изследване до леглото на болния. Д-р Георгиев подчерта, че придобиването на такива базови умения би разширило кръгозора на специалиста, би улеснило бързото поставяне на диагноза и динамичното проследяване на критично болния пациент.

 

На конгреса презентация имаше и друг почетен гост и председател на сесията - проф. д-р Иван Костов - изпълнителен директор на УСБАЛАГ "Майчин дом". Той представи метод на телемедицината, чрез който случаите на мъртво раждане биха могли да се предотвратят. Самият метод се изразява в предоставянето на възможност на жени, които са с рискова бременност, бременни, живеещи в отдалечени региони на страната, както и в случаи на бременни, които преносват, да провеждат сами в домашни условия запис на детски сърдечни тонове и маточна активност и при нужда да се свързват с акушер-гинеколог. Това се осъществява чрез специално устройство за кардиотокографски запис, което бременната си поставя сама и при регистриран проблем в състоянието на плода или маточния тонус, жената бива уведомена за това чрез sms, като след това трябва да се свърже със своя лекар. Широкото използване на подобни устройства би намалило случаите на мъртво раждане, както и на преждевременно такова при бременните в риск. Проблем за подобен тип проследяване биха били многоплодните бременности. Обучението на самите бременни за правилно боравене с апарата, също би било предизвикателство.

 

Имаше още няколко презентации, насочени към технологичните новости в медицината - от роботи, през 3D принтери, портативни апарати за магнитно резонансна диагностика, молекулярни методи за идентификация на микробни патогени директно от кръв и др.

 

Една от последните презентации в сесията, но не по значение, беше представена от д-р Гогов, специализант по хирургия в “Пирогов”. “Лапароскопско лечение на перфориралия улкус - нов стандарт в медицината” беше заглавието, което спечели награда за най-добра устна презентация. Д-р Гогов представи един ретроспективен анализ, проведен в “Пирогов” с участието на 169 пациенти с перфорация на стомашна язва за период от три години. 

 

151 от пациентите са преминали отворена операция, а 18 са били подложени на лапароскопска операция. Изводът от анализа е, че лапароскопското лечение на перфорирал улкус не дава по-лоши резултати за пациента, а дори има някои предимства като по-кратък болничен престой, нужда от по-малки дози опиоидни аналгетици и др.

 

Конгресът завърши с връчване на наградите от проф. д-р Стоян Миланов и общо събрание на Българското дружество по спешна медицина.