Дали да бъдат въведени норми за съдържание на сяра, пепел и влага в твърдите горива за битово отопление обсъждат днес депутатите с промените на първо четене на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Точката е единствена в дневния ред преди провеждането на парламентарния контрол, припомня БНР.


Само преди две седмици европейски доклад постави България на челно място в класацията за страните, дишащи най-замърсения въздух в ЕС, наред с Косово, Събрия, Македония и Унгария. София традиционно е сред „най-мръсните“ градове и днес – 16 ноември, за първа година Столична община отбелязва Деня за по-чист въздух. От администрацията призоваха гражданите поне днес да не използват личните си автомобили. „Най-много хора и години живот губят страните с най-голямо население в Европа – Германия, Италия, Пошла, Франция и Великобритания. В относителни стойности обаче, когато наблюдаваме изгубените години живот на 100 хиляди души, най-голямо въздействие мръсният въздух оказва върху страните от Централна и Източна Европа – Косово, България, Сърбия, Македония и Унгария“, пише в доклада на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС).


България е получила уведомително писмо от Европейската комисия, с което е призована да изпълни изцяло решението на Съда на ЕС от април 2017 г, след като е установено нарушение на директивата за качеството на въздуха и неспазване на пределно допустимите концентрации на фини прахови частици. Затова депутатите днес ще дебатират около промените на Закона за чистотата на атмосферния въздух.В началото на 2018 г. националният консултант по белодробни болести проф. Д-р Коста Костов алармира, че по официални данни в България от замърсяване на въздуха годишно умират около 14 до 18 хил. души. У нас има близо милион хора, които директно страдат от мръсния въздух - това са около 400 и 500 000 болни с ХОББ, които страдат от всяка промяна в околната среда, и около 300 000 болни с астма, сред тях - 150 000 деца. Проф. Костов неколкократно подчерта, че е нужна цялостна държавна политика за справянето с проблема мръсен въздух и допълни, че маските, които хората използват да се предпазят са неефективни.