За първи път в медицинските стандарти детайлно ще бъде разписано какви дейности могат да извършват медицинските сестри, съобщи Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов при освещаването на новия офис на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи (БАСЗГ). Събитието се провежда по повод 12 май - международния ден на сестринството.


За ползотворното сътрудничество досега представители на професионалната организацията връчиха на Министъра на здравеопазването и най-високото си отличие – награда за заслужили деятели, които имат принос към сестринството.


С ясното разписване на дейностите в стандартите по всяка специалност медицинските сестри ще получат по-широка възможност за работа, както и ясни отговорности. Ще се подобри и сигурността на пациентите, смята д-р Стефан Константинов.Министерство на здравеопазването предприе стъпки в разписването на правата на медицинските сестри в началото на тази година с промени в Наредба 1, където е описано какви дейности могат да извършват те самостоятелно. „По този начин направихме опит да подобрим условията за работа на медицинските сестри, а това е единият начин, по който можем да ги задържим у нас.“, каза д-р Стефан Константинов. Другият е в повишаването на доходите, за което значение има и смяната на модела на финансиране на болничната помощ и въвеждането на диагностично-свързаните групи. Така средствата ще се разпределят по-справедливо, отколкото сега с клиничните пътеки, което ще доведе до повишаване на доходите на медицинските сестри, обясни още министърът.