Одобрен е графикът на Медицинският университет в София за провеждане на кандидат-студентска кампания за прием на български и чуждестранни студенти за учебната 2022/ 2023 г.   

 

Изпитите за български кандидат-студенти по специалностите медицина, дентална медицина и фармация са с продължителност два астрономически часа (за всеки предмет). 


 

Дати на предварителните кандидатстудентски изпити:

 • Прием на документи онлайн – от 7-ми март до 11-ти април, 2022 г.
 • Конкурсен изпит по биология16-ти април, 2022 г.
 • Конкурсен изпит по химия17-ти април, 2022 г.

Дати на редовните кандидатстудентски изпити:

 • Прием на документи онлайн – от 6-ти юни до 27-ми юни, 2022 г.
 • Конкурсен изпит по биология 2-ри юли, 2022 г.
 • Конкурсен изпит по химия - 3-ти юли, 2022 г.

Биология

Форматът на кандидатстудентския изпит по биология е писмен. Задачите са от три типа. 

Тестови въпроси с множествен избор с един верен отговор. 

 

Въпроси, които изискват кратък отворен отговор; те ще бъдат прецизно дефинирани така, че отговорът да е максимално кратък и еднозначен (една дума, няколко думи или едно изречение), уверява ръководството на Медицинския университет - София. 

 

Въпроси, които изискват разширен отговор;  ако отговорът изисква схематично представяне на биологични структури и процеси, трябва да се използват общоприети символи и да се  въведат необходимите означения.

 

В деня на изпита ще се изтегли на случаен принцип една комбинация, съдържаща 15 тестови въпроса, 15 въпроса с кратък отворен отговор, три въпроса, които изискват разширен отговор.

Въпросите ще бъдат подбрани така, че пълни отговори на всички изпитни задачи да могат да се дадат в рамките на два астрономически часа. 

 

Химия
 

Кандидатстудентският изпит по химия също е в писмен формат и обхваща материал, изучаван в гимназиалния етап на обучение, който е отразен в програмата за кандидатстване на студентите. Той сe състои от три елемента

 

Първият е тест, включващ 20 въпроса с избираем отговор и 4 въпроса с отворен отговор. Вторият е една логическа задача, включваща материал от обща и неорганична химия. Третият е една логическа задача, включваща материал от органична химия.

 

В деня и на изпита по химия се изтегля на случаен принцип изпитен вариант. Тестовите въпроси от отворен тип изискват кратък и точен отговор, подкрепен със съответните химически формули и реакции. Решенията на логическите задачи се представят с изравнени химични уравнения, химични наименования, специфично оцветяване, вид на процеса, електронни баланси, а условията на реакциите се отбелязват над стрелка.

 

Медицински колеж „Йорданка Филаретова” - прием

 • Прием на документи онлайн – от 27-ми юни до 11-ти юли, 2022 г.
 • Прием на документи присъствено   - от 4-ти юли до 11-ти юли, 2022 г.
 • Конкурсни изпити - 12-ти, 13-ти, 14-ти, 15-ти юли 2022 г.
 • Изпит по моделиране - 18-ти юли, 2022 г.
 • Идентификация - 19-ти юли, 2022 г.

Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Ц.Воденичаров“ - прием

Прием на документи онлайн и присъствено на адрес: ул.„Бяло море” № 8, Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна-ИСУЛ”:

 • за специалности на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от
  15-ти юни до 8-ми юли, 2022 г.
 • за специалности на образователно-квалификационна степен „магистър“ от 15-ти юни до 15-ти юли, 2022 г.

За специалност „Управление на здравните грижи“ на образователно-квалификационна степен бакалавър по направление “7.4. Обществено здраве” балообразуващите оценки са:

 • оценката от писмен изпит – тест по Социална медицина и здравен мениджмънт 
 • оценката от устен изпит.

Максималният бал е 12.

Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ във Враца - прием

 • Прием на документи - 11-ти април до 28-ми юли, 2022 г.
 • Класиране - 29-ти юли, 2022 г.
 • Записване на класираните кандидати - от 1-ви август до 5-ти август, 2022 г.

Приемът на документи за участие в класиране за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование за всички специалности на Медицинския университет - София

 • Документи - от 25-ти юли до 29-ти юли, 2022 г.
 • Класиране - 2-ри август, 2022 г.

Допълнителна информация относно кандидатстудентската кампания на Медицинския университет в София за 2022/ 2023 година може да видите тук.