Дарителска кампания набира средства за лечението в чужбина на изтъкнатия български лекар проф. Ваня Недкова-Коларова, която се бори с тежко и рядко заболяване.

 

Като ръководител на катедра "Педиатрия" в МУ –Плевен и началник клиниката по детски болести в УМБАЛ „ Д-р Г. Странски“, тя посвещава живота си на детското здравеопазване в България.


 

Проф. Недкова-Коларова е диагностицирана преди година с неходжкинов Т лимфом – ангиоимунобластен тип. Заболяването се характеризира със своя непредвидим ход и трудно постигане на дългосрочна ремисия.

 

Поради своята относително рядка честота, световният опит за лечението му е ограничен и липсват ясни правила, освен в няколко специализирани световни центрове.

 

Един от тези световни центрове в Европа е клиниката по онкохематология Меdizinische Hochschule в Хановер, Германия.

 

Близките на проф. Недкова-Коларова са се обърнали към Български лекарски съюз и са изпратили отворено писмо, в което молят за съдействие при набирането на средства за лечение. В него те посочват, че са получили отказ от НЗОК за финансиране на лечението на проф. Недкова-Коларова в Германия.

 

Писмото е подписано от нейните син и дъщеря: д-р Петър Коларов, консултант по психиатрия в Лондон, и д-р Надя Коларова-Янева, гл. асистент Катедра Педиатрия, МУ–София.

 

В България до момента е било проведено 10-месечно лечение с химиотерапия на проф. Недкова-Коларова, което не е довело до хематологична ремисия.

 

Според близките ѝ единствената възможност за лечение остава провеждането на автоложна трансплантация в Германия. Този вид терапия не се прилага в България при пациенти, непостигнали ремисия, и над 68-годишна възраст.

 

Според комисията към НЗОК, към която са се обърнали с молба трансплантацията в Германия да бъде покрита от Здравната каса, лечението може да бъде извършено и в България.

 

Досега близките на професора са събрали 170 000 евро за започване на лечението ѝ в клиниката в Германия чрез лични спестявания, заеми от роднини, приятели и финансови институции.

 

Всеки, които желае да подпомогне лечението на проф. Недкова-Коларова, може да го направи с дарение по банков път на:

 

    • Ваня Недкова Недкова-Коларова

    • IBAN BG74UBBS88881000067222

    • BIC UBBSBGSF

    • Банка- ОББ