Несъответствието между данните, постъпили в Националната здравноинформационна система и тези подадени в месечните електронни отчети на лекарите към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), няма да се счита за основание за незплащане на отчетена и извършена дейност за месец юни 2022 г. 

 

Това съобщиха на официалния си сайт от Българския лекарски съюз (БЛС), като уточниха, че решението е взето по време на обща дискусия в Министерство на здравеопазването. 


 

На нея са присъствали председателят на БЛС д-р Иван Маджаров, заедно с членове на Управителния му съвет, председателят на Надзорния съвет на НЗОК доц. Васил Пандов и управителят на НЗОК проф. Петко Салчев.

 

Какво представлява Националната здравноинформационна система?

 

Националната здравно-информационна система е създадена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Министерството на здравеопазването. 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ с подкрепата на Европейските структурни фондове.

 

Основните цели на НЗИС са да подобри качеството на медицинската помощ, по-точно диагностиката и лечението, както и да намали медицинските грешки.

 

Стреми се да осигури рационално лекарствено лечение и да улесни комуникацията между пациенти и здравни професионалисти, повишена ефективност на здравната система и бърз достъп до необходимите данни. 

 

Изградена е по модел на лесно четима и пълна медицинска документация. Цели се в повишаване на ефикасността при изразходване на финансови средства, подобряване на диспансеризацията и на профилактичната дейност и намаляване на разходите за съхранение на информация.

 

На база на подробен анализ и технологични препоръки е стартиран проекта за реализиране на първите два паралелни етапа от изграждането на Национална здравна информационна система. Той обхваща всички участници и основни потоци информация в сектор „Здравеопазване“, за да бъде реализиран “минимален осъществим продукт” (Minimum Viable Product) по отношение на е-здравеопазването.

 

Това включва електронен здравен запис (пациентско досие), електронни рецепти (е-рецепти), електронни направления (е-направления), единен здравно-информационен портал, осигуряващ публична информация, медицински статистики, достъп до публична информация от регистрите в сектор „Здравеопазване“.

 

Единният здравно-информационен портал предоставя контролиран достъп на гражданите и потребителите на медицински услуги до техните персонални Електронни здравни записи (пациентски досиета), включително и история на издадени е-Рецепти и е-Направления.

 

Единният здравно-информационен портал предоставя контролиран достъп на гражданите и потребителите на медицински услуги до техните персонални Електронни здравни записи (пациентски досиета), включително и история на издадени е-Рецепти и е-Направления.