В официално писмо до Министерството на здравеопазването, конкретно заместник-министъра на здравеопазването д-р Александър Златанов, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България категорично заявява, че не е съгласно с вписването на ваксините срещу Covid-19 в Книга за регистриране на профилактичните имунизации и реимунизации

 

Според сдружението е достатъчно вписването на ваксините срещу Covid-19 в Националната здравноинформационна система, имайки предвид вече напреднала електронизация на системата на здравеопазването и факта, че проведените имунизации се вписват непосредствено в момента след поставянето им.


 

Това се случи след като по-рано тези дни заместник-министърът на здравеопазването д-р Александър Златанов е изпратил писмо до Българския лекарски съюз и регионалните здравни инспекции, относно „изпълнение на заповед № РД-01- 590/19.11.2021 г.“ В писмото си д-р Златанов настоява ваксините срещу Covid-19 „освен в Националната здравноинформационна система, (да) се вписват и в Книга за регистриране на профилактичните имунизации и реимунизации“.

 

Общопрактикуващите лекари нямат задължение да нанасят в хартиената книга за профилактични имунизации и реимунизации, направените от тях ваксини срещу Covid-19, категорично заявиха от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. Организацията се позовава на следните дословно цитирани нормативни актове:

 

Книгата за профилактични имунизации и реимунизации по образец (приложение № 6) може да се поддържа в електронен вариант с възможност за разпечатване на данните от нея за нуждите на държавния здравен контрол - чл. 12 ал. 1. от Наредбата за имунизациите (доп. – ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) 

 

Съгласно чл. 28 (д) от Закона за здравето, достъп до информацията в Националната здравно-информационна система имат Министерство на здравеопазването и неговите подразделения (регионалните здравни инспекции, Националната здравноосигурителна каса), гражданите (до своя личен статус) и други държавни институции. Съответните служители на здравното министерство и регионалните здравни инспекции могат да достъпят до тази информация и да я обработват електронно при необходимост. 

 

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България припомня и чл. 5 (2) (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2009 г.) от Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Той гласи, че административният орган не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство.“ 

 

“Ето защо, в условията на вече напреднала електронизация на системата на здравеопазването, за нас е необосновано, нерационално, неприложимо в практиката и създаващо препятствия пред особено важния в условията на Covid епидемията процес на ваксинация, исканото от Вас „възкресяване“ на излишни хартиени документи”, категорични са в писмото си от Сдружението. 

 

В допълнение Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България обяснява, че за разлика от всички останали ваксини, проведените имунизации срещу Covid-19 се регистрират от Общопрактикуващите лекари в Националната здравноинформационна система непосредствено в момента след поставянето им, а на пациента се издава сертификат на хартиен носител, ако изиска такъв. 

 

“В Националната здравноинформационна система своевременно постъпват подробни индивидуализирани данни за всяка поставена доза ваксина, както и ваксинираното лице. Същата информация е налична и в медицинските софтуери на всеки Общопрактикуващ лекар на електронен и хартиен носител като част от съдържанието на Амбулаторен лист, подписан от лекаря и имунизирания гражданин. Тези данни постъпват и в Националната/ регионалната здравноосигурителна каса с месечните електронни отчети, докато в Националната здравноосигурителна система, както вече отбелязахме, това се случва „на мига”, посочват от Сдружението

 

Писмото на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България е изпратено от името на председателя на управителния му съвет доц. д-р Любомир Киров, дм. То е адресирано до заместник-министъра на здравеопазването д-р Александър Златанов, като копия са изпратени до главния държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев, дм, председателя на Управителния съвет на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров, както и до парламентарно представените партии.