Водата в Хасково не е опасна за здравето на населението към този момент. Това заяви от парламентарната трибуна служебният здравен министър д-р Илко Семерджиев. Той и колегите му Спас Попниколов Ирина Костова трябваше да отговарят на въпроси на народни представители във връзка със ситуацията в Хасково и Първомай. 
 
Питейната вода се влага като суровина в производството на хранителни продукти, затова се предполага, че няма риск, категоричен бе той.
 
„С цел на защита на здравето на населението органите на държавния здравен контрол контролират изпълнението на всички препоръчани мерки“, допълни министърът. „Доставянето на питейна вода чрез водоноски се извършва от помпена станция Войводово, РЗИ Хасково осъществява контрол и на водата, доставяна чрез водоноски“, продължи д-р Семерджиев. 
 
„Изготвя се междинен доклад относно създадената ситуация, който ще съдържа конкретни препоръки за засилване на проверките и контрола на водоизточниците, особено в близост до закрити уранови мини“, заяви той. „Към момента не намираме, че има даден риск за водата в Хасково. Но трябва да минат всички проби, които са дадени за биологични изследвания, а времето за това е между 2 и 3 месеца оптимално. Рисковете ще бъдат по-конкретно докладвани след около месец и половина-два месеца“, подчерта здравният министър. 
 
В Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ не са предприети действия по уволняване на служители заради урана в Хасковско, каза от своя страна служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова. Тя отговори на въпрос от народния представител от ПГ на ГЕРБ Ивелина Василева за това дали има вътрешноадминистративна проверка и наказани по случаите с водата в Хасково и Първомай.
 
„На 11 април е назначена вътрешноведомствена група, която да направи проверки какво се е случвало в уведомяването при получаването на тези резултати“, каза служебният министър. И обясни, че показателите алфа активност и уран се правят веднъж годишно от МОСВ, след което се оповестяват на страницата на Изпълнителната агенция по околна среда. Костова бе кетагорична. Че МОСВ извършва анализ на подземни и повърхности водни тела и затова не може да каже има ли здравен риск за населението.
NEWS_MORE_BOX
 
Засегнатите райони от спирането на водата в помпена станция 1 и 2 са в кв. „Любен Каравелов“ около 5 хил. души, жилищен район „Кенана“ около 1000 души, централна градска част 1000 души и завод „Астика“, който към март месец използва над 27 хил. кубика вода. Това стана ясно от думите на регионалния министър Спас Попниколов. Той отговори на въпрос на народния представител Никола Динков от „БСП за България“. 
 
Междувременно вчера от Министерство на здравеопазването съобщиха, че в нито една от взетите проби от Първомай не е открито наличие на естествен уран, надвишаващо границата от 0,03 мг/л.