От 2007 г. насам председателят на Българския зъболекарски съюз д-р Николай Шарков е разписал над 600 сертификата на лекари по дентална медицина, които желаят да работят в други страни-членки на Европейския съюз, стана ясно на пресконференция по повод годишната пленарна сесия на Европейската секция на Световната дентална федерация, която се провежда на 14 и 15 април в София.


У нас, на 900 души население се пада по 1 зъболекар, което означава, че минаваме критичния минимум от 1 лекар по дентална медицина на 1200 души в Европа, а СЗО препоръчва по 1 зъболекар на 2000 души. 


„Сигурен съм, че в бъдеще ще има тенденция за връщането на лекари по дентална медицина към малките населени места, защото големите градове се пренаселиха и в тях има скрита безработица на зъболекари.“, прогнозира д-р Николай Шарков. БЗС отдавна даде решение на този въпрос - ако се откриват зъболекарски кабинети в малки населени места, колегите ще получават 20% повече върху възнаграждението си по задължително здравно осигуряване, поясни председателят на Зъболекарския съюз.Форумът беше открит от министър-председателя Бойко Борисов. Той поздрави делегатите от над 40 страни, които предстои да вземат важни решения за глобалното дентално здраве. В сесията на Европейската секция на Световната дентална федерация традиционно участват и лекари по дентална медицина от бившите съветски републики, както и от Израел. Един от основните въпроси, които ще бъдат дискутирани по време на днешната пленарна сесия, е каква квалификация трябва да имат помощниците на лекарите по дентална медицина. Ще бъдат създадени специални европейски изисквания, касаещи тяхната квалификация и обучение, за да могат да оказват адекватна помощ на зъболекаря в денталната клиника.


„Предстои и да вземем много важни решения, свързани с безопасността на пациентите и качеството на оказваните дентални услуги. Не казвам, че зъболекарите не се грижат добре за своите пациенти, но е налице тенденция да нарастват нелегалните дентални услуги. А този вид нелоялна конкуренция подкопава качеството на денталната медицина.”, заяви на пресконференцията д-р Герхард Сийбергер, председател на Европейската секция на Световната дентална федерация. Той изрази загриженост и от факта, че зъболекарските грижи стават все по-високотехнологични, като "в това залитане по комерсионалното сякаш се загубва социалния момент на денталната помощ."

 

„Въпросът, който политиците трябва да задават, е не как да похарчим по-малко за дентално здраве, а как да похарчим най-добре сумата, която ни е необходима.”, смята още председателят на Европейската секция на Световната дентална федерация. Според д-р Сийбергер ръст на нелегални дентални центрове се наблюдават най-вече в Испания, Германия и Гърция.


Друга тревожна тенденция е дъмпингът на цените на денталните услуги. „Тези хора не ги наричам лекари по дентална медицина, а търговци на оборудване и зъболекарски материали. Пациентите е добре да проверят дали зъболекарят, при който се лекуват, е регистриран в съответната районна колегия”, призова още д-р Герхард Сийбергер.


По отношение на нелегалните зъболекарски практики, д-р Николай Шарков уточни, че и в България има зъботехници, които „лекуват“ пациенти по нелегален път в кухни и мазета, като им правят протези. Тази практика няма да продължи дълго време, защото това е криминално деяние и подлежи на санкция от закона, подчерта председателят на Зъболекарския съюз.

 

„Интересът на бъдещи студенти към специалността „дентална медицина“ намалява в европейски мащаб. Все по-голямата регулация от страна на политиците притискат тази професия и тя от една свободна професия се превръща в такава, наричана „услуга“. „Както казва и д-р Герхард Сийбергер, председател на  Европейската секция на Световната дентална федерация, това не е услуга, а лечение“.“, каза още д-р Николай Шарков. По думите му, комерсиализирането на професията от страна на големите фирми и стремежите на политиците денталната медицина да предлага по-евтини услуги, водят до отдръпване на желаещите да учат тази специалност. В България такава тенденция все още не се наблюдава.

 

Женя Величкова