Министърът на здравеопазването д-р Петър Москов награди със златен почетен знак на Министерството на здравеопазването проф. Елисавета Наумова – национален консултант по клинична имунология за изключителния й принос за медицинската наука и практика и съществените й постижения в областта на имунологията.
 
Проф. д-р Наумова е доктор на медицинските науки. Има две специалности - „Вътрешни болести” и „Клинична имунология”.
 
Специализирала е в реномирани университетски болници в Европа и САЩ. Научните й интереси са в областта на клиничната имунология, имуногенетиката и трансплантацията.
NEWS_MORE_BOX
 
В момента тя е президент на Европейската федерация по имуногенетика, началник на Клиниката по клинична имунология при столичната Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ и оглавява Националната публична донорска банка за стволови клетки и костен мозък.
 
Златен почетен знак на Министерство на здравеопазването получи и проф. д-р Александър Гюровски.
 
Той е хирург от Многопрофилната болница за активно лечение в Павликени.
 
Признанието се дължи на съществения му принос в областта на хирургията у нас, за проявения професионализъм в работата и за постоянната му и всеотдайна грижа за пациентите.