Извършени са промени в състава на Съвета на директорите на МБАЛ „Лозенец“, считано от 19 януари 2022 г. За нови членове на Съвета са определени д-р Христо Стоянов и Станимир Михайлов.

 

Този борд е назначен за срок до провеждането на конкурс, по реда на Закона на публичните предприятия.


 

На този етап поста изпълнителен директор на Многопрофилната болница ще заеме д-р Христо Стоянов. Той е избран от Съвета на директорите. До настоящия момент той заемаше длъжността началник на спешно отделение и заместник-директор по медицинската дейност в болницата.

 

Станимир Михайлов е независим член и председател на Съвета на директорите. По образование е финансист. Притежава дългогодишен опит във финансови институции.

 

Представител на държавата е магистър-фармацевт Орлин Недев. Той е държавен експерт в Министерството на здравеопазването.

 

 

Към момента ням развитие на темата с вливането на Националната детска болница в двора на болница “Лозенец”. Припомняме, че това предложение бе на бившия служебен министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров.

 

Тогава лекари от болница „Лозенец" излязоха на протест пред Здравното ведомство, за да изразят несъгласието и недоволството си от решението на здравните власти да превърнат лечебното заведение в Национална детска болница. 

 

Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова се срещна с ръководствата на университетската многопрофилна болница „Лозенец“ и на специализираната детска болница ''Проф. д-р Иван Митев'', като тема на срещата беше проектът за вливането на едното дружество в другото.

 

Пред настоящия министър на здравеопазването проф. Асена Сербезова бившият изпълнителен директор на УМБАЛ „Лозенец“ доц. д-р Радосвет Горнев настоя лечебното заведение да запази статуса си и да продължи да работи като база за обучение на студентите от Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

 

„Поехме управлението на болницата в много тежък момент – тя беше в лошо финансово състояние и с просрочени задължения“, посочи доц. д-р Горнев. Той уточни, че болница „Лозенец“ е ключово лечебно заведение и затова не трябва да се прибързва в решенията за преобразуването ѝ.

 

„Срещата е ползотворна, защото се обединихме около това, че учебният и лечебният процес в болница „Лозенец“ трябва да продължат незабавно при гарантиране високо качество както на обучението, така и на медицинската грижа, оказвана на пациентите“, заяви проф. Сербезова.

 

Напомняме, че в знак на протест Медицинският факултет към Софийския университет “Св. Климент Охридски” прекрати всичките си учебни занятия и стажове до изясняване на случая.