Д-р Ивайло Ваклинов ще бъде директор на Националния център по обществено здраве и анализи. Новата структура беше създадена на 25 май тази година, като в нея се вляха Националният център по обществено здраве и Националният център по здравна информация.


Обединението на двата центъра в една структура обаче води до съкращаването на 110 щатни бройки и от двата екипа. По този начин се оптимизира администрацията в система на Министерство на здравеопазването, очаква се да се подобри и дейността на двата центъра, поясняват от ведомството. 


Чрез промените се цели и подобряване на организацията и ефективността на експертно-консултативната, научно-изследователската и аналитичната дейност в областта на опазване на общественото здраве, както и на събирането и анализирането на здравна информация у нас.