Д-р Гергана Коларова е изпълнителен директор на Първа САГБАЛ „Света София“. Първа САГБАЛ е един от редовните ни партньори за Форум бремеменност и детско здраве. Защо ръководството на един родилен дом подкрепя подобен род събития можем да разберем от разговора с д-р Коларова. От думите ѝ личи грижа за пациента, съвременно отношение към раждащата жена и трезва преценка на ситуацията в здравеопазването, което дава спокойствие на нас пациентите, че има шанс здравната система в България да се подреди благоприятно за всички ни!

 

- Д-р Коларова, Вие ръководите една от водещите акушeро-гинекологични болници в столицата, респективно страната. В кои направления работите? С какво се отличавате от другите специализирани в областта болници?


 

Първа САГБАЛ „Света София“ е втората по-големина АГ болница в страната. В лечебното заведение се осъществяват изключително много раждания, втори по брой след УСБАЛАГ „Майчин дом“. Направленията, по които работим, са свързани изцяло с женското здраве. Гордея се, че освен с родилна и гинекологична помощ, предлагаме на своите пациенти добра грижа и в областта на диагностиката и хирургията на млечната жлеза. Отличаваме се също с наличието на отделение по инвитро фертилизация. Първа САГБАЛ „Света София“ е единствената общинска болница, в която има такъв сектор. Благодарение на добрата съвместна работа със Столична община, ние разполагаме с необходимата апаратура и кадри – създали сме организация на работа и много добри условия. Отделението работи успешно и можем да се похвалим с много бебета и майки, сбъднали своята мечта.

 

- Кои са проблемите, които най-често се срещат в родилната помощ? Върху какво се налага да се помисли още като надграждане/подобряване на системата на здравеопазването?

 

Всеки, който работи тази специалност знае, че има много проблеми и се сблъскваме с тях ежедневно. Някои са свързани с чисто професионалното изпълнение на задълженията. За съжаление, вече има пациентки, които идват да раждат в напреднала възраст. Много от тях имат придружаващи заболявания, което прави доста по-трудно вземането на решение за поведение, искат се много сериозни познания в областта на медицината, но това не е нещо, което ни плаши или притеснява. В Първа САГБАЛ „Света София“ са концентрирани едни от най-добрите професионалисти в България, така че от тази гледна точка ние нямаме някакъв проблем. Нашата специалност е с най-сериозна спешност, което разбира се внася допълнително напрежение. Причината за това е, че по презумпция идва здрава жена и се очаква да бъде изписана здрава със здраво бебе. 

 

Разнообразието в методите на терапия са свързани основно с гинекологичните операции, с новите методики за тяхното осъществяване. Идеята е те да бъдат по-краткотрайни, по-щадящи за пациентите, да не бъдат свързани с болка и да имат по-кратък възстановителен период. Ние сме отворени към иновациите, които непрекъснато се развиват в областта на оперативната гинекология.

 

Какво може да се подобри в системата на здравеопазването? Този въпрос е изключително обширен. Истината е, че в момента в системата на здравеопазването стоят много проблеми. Те могат да бъдат решени с единна стратегия и обща визия, така че удовлетвореността, както на пациентите, така и на лекарите, които работят с тях, да бъде на нужната висота.

 

- Какво иска да получи съвременната българска жена при раждането и престоя си в родилния дом? На какво държите Вие - медицинският персонал?

 

Съвременната жена в Европа иска да се включи активно във вземането на решение за това по какъв начин ще бъде родоразрешена и в какви условия ще се случи това. Съвсем нормално и резонно има изисквания за отношението на персонала към нея като към жена, която е в нужда, която идва със страховете, надеждите и очакванията си всичко да мине така, както тя си го представя. В никакъв случай не искам да кажа, че тя е станала по-капризна, просто времената са различни и това налага други правила на взаимоотношения с пациентките. Нещата трябва да им се обясняват ясно, категорично и да не се оставя изцяло тяхното желание да превалира, когато се взема решение за начина на родоразрешение, защото невинаги това, което пациентката иска е възможно да се случи или е медицински оправдано.

 

На какво държим ние? Сами сме решили, че ще се занимаваме с медицина, както лекарите, така и акушерките, санитарките и целият екип, който работи в болницата. Всички ние си даваме ясна сметка, че това е нашата работа, че ние сме си я избрали доброволно, нямаме някакви особени изисквания от това как ще бъдем приети в обществото, до голяма степен зависи от самите нас. Ако ние се оставим да бъдем подценявани, дори при вземането на ежедневни решения, то ще си остане за наша сметка. 

 

- Комуникира ли акушер-гинекологът с бъдещата родилка? Смятате ли, че има полза от кабинет за женска консултация? Доколко училищата за бъдещи родители могат да покрият тази потребност от контакт с медицинския екип и информация на бъдещите родители?

 

Естествено тази комуникация започва още с въпроса „бременна ли съм“, няма кой друг да отговори ясно, точно и конкретно на пациентката, освен акушер-гинеколог. Да, много често преди посещението, дамите си правят съответния тест за бременност, за да разберат дали това е факт или не. Но в крайна сметка последната дума има лекарят. И в момента, в който се установи дали бременността е вътрематочна или извънматочна, този контакт е непрекъснат. Проследяването на бременността от специализиран, квалифициран акушер-гинеколог е изключително важно. Налага се да се правят необходимите изследвания, пациентката трябва да ни информира подробно за минали и настоящи заболявания. Необходими са регулярни прегледи на бебето с ултразвук, правят се нужните на брой фетални морфологии и допълнителни изследвания, за да се установи дали ембрионът и съответно плодът са здрави, така че този контакт е безспирен, той продължава през цялата бременност. Училищата за родители са изключително полезни, защото дават възможност на бъдещата майка, разглеждайки болницата, срещайки се с част от персонала на здравното заведение – сама да вземе решение къде ще ражда. Това е една част от тази комуникация с пациентката. 

 

 - Подкрепяте ли инициативи като Форум бременност и детско здраве на Puls.bg и защо? Смятате ли, че подобни събития са от полза на медиците?

 

Фактът, че две години участваме във Форум бременност и детско здраве на Puls.bg, означава, че го подкрепяме, оценили сме неговата необходимост. Той е важен, както за нас - да се декларираме пред обществото или пред аудиторията, която го посещава, да заявим какви са възможностите на нашето лечебно заведение, да ни видят с лицата ни, той е важен и затова че отново е част от избора и информираността на пациентките, които го посещават. Лично аз подкрепям горещо този форум и смятам, че той трябва да се разраства.

 

- Трудно ли е днес да работиш в, ръководиш АГ болница? Какъв въпрос бихте поставили самата Вие за дискусия в общественото пространство?

 

Да бъдеш лекар никога не е било лесно. Това е личен избор, желание и са щастливи тези от нас, за които това е призвание. Безспорен факт е, че с годините става все по-трудно, както да работиш в една болница, така и да я управляваш. Не е лесно да ръководиш лечебно заведение при една нестабилна правно-нормативна уредба, в ситуация, в която правилата се променят често, в която нямаш ясни параметри, трябва да влезеш в неравно съревнование с частните болници, при които правилата са други. Не можеш спокойно и с голяма степен на достоверност да направиш план – сериозен и стабилен, така че да изпълниш поне едни 70-80% от него, в рамките на следващата година. Нестабилната правова уредба; това че националните рамкови договори било то в целия им обем или само като анекси се променят всяка година и то в едни доста сериозни пунктове, затруднява управлението. Нещата трябва да бъдат предсказуеми, облечени в такава законова рамка, че в по-голямата си част тя да бъде постоянна и несменяема във времето. 

 

Обществото от много време дискутира проблемите в здравеопазването, това го правят хора, както добре запознати с темата, така и такива, които нямат достатъчно информация или просто са потърпевши от него. Всички ние страдаме от формата на здравеопазването в момента, както пациентите, така и лекарите. Трябва да има ясна концепция, не е ефективно проблемите да бъдат отхвърляни на парче. 

 

Лично мое мнение, че системата се е изчерпала, не е работеща и не е ефективна. Трябва да дадем възможност на хората, които разбират как се управлява здравеопазването, да си свършат работата така, както трябва.