Министерският съвет одобри позицията и състава на българската делегация за участие в 66-ата сесия на Европейския регионален комитет на Световната здравна организация (СЗО), която ще се проведе в периода 12-15 септември в Копенхаген.
 
Българската делегация ще бъде ръководена от Главния държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев.
 
Основните теми, които ще бъдат предмет на обсъждане, са плановете за действие за предотвратяване и контрол на незаразните болести в Европейския регион на СЗО, за реакция на здравния сектор на случаи на вирусен хепатит, за засилване на използването на данни, информация и проучвания за определяне на политика в Европейския регион на СЗО и за действие за сексуално и репродуктивно здраве
NEWS_MORE_BOX
 
 
Делегациите ще обсъдят Стратегия за женско здравеопазване и благосъстояние, както и Стратегия и план на действие за здравеопазване на бежанци и мигранти в Европейския регион на СЗО. Тема на дискусиите ще бъде и укрепването на системите на здравеопазване: рамка за действие за интегрирано предоставяне на здравни услуги.
 
Страната ни ще представи принципна подкрепа по предварително представените документи, но отстоявайки мнението, че всяка държава притежава изключителни национални компетенции при формулирането на здравната си политика и съответното функциониране на здравните системи.
 
Действията на държавите се преценяват с оглед на наличните ресурси и възможности.