"Добрият здравен мениджмънт е един от основните фактори за подобряване на болничното здравеопазване и за осигуряване на много добри условия както за лекуващите се пациенти, така и за работещите в лечебните заведения." за пореден път изтъкна министърът на здравеопазването Десислава Атанасова при  откриването на обновената Клиника по ортопедия и травматология в Университетската болница „Св. Анна” в София.

Лечебното заведение няма никакви просрочени задължения, освен това ремонът на клиниката се извършва изцяло със собствени средства без да се използват капиталови субсидии от здравното министерство.

 

В обновлението са вложени 300 хил. лв., което е доказателство за успешно управление на болниците дори в условията на криза. Университетска болница "Св. Анна" се отличава с добрите си финансови разултати и оптимизиране на разходите, при това като развива и инфракструктурата си.

Болницата е ориентира към пациента, затова политиката й не включва допълнително финансово натоварване на пациенти с услуги като избор на екип и други.

В клиниката е изградена нова инсталация за медицински газове, осигурено е оборудване и са закупени 24 нови болнични легла.