Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ съвместно с Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония подготвиха информация какво трябва да знаят за COVID-19 трансплантираните хора и чакащите за трансплантация. Освен най-често задаваните въпроси има и няколко прости, но доказали своята ефективност правила и препоръки за ежедневно поведение с цел предпазване от заразяване с COVID-19.


„Все още малко се знае за влиянието на имуносупресията, раковата химиотерапия или трансплантация върху предаването или тежестта, с която би протекла COVID-19. Предполага се, че пациентите, получаващи такива лечения, биха били изложени на по-висок риск от развитие на тежко заболяване. Тази информация е разработена с цел да отговори на някои от често срещаните въпроси, които може да се породят относно COVID-19. Ако за някои хора, правилата, наложени поради пандемията от COVID-19 са трудни за изпълнение, то за всички трансплантирани или получаващи, имуносупресивни терапии пациенти те са ежедневие“, заявяват създателите на ръководството.


Експертите споделят притесненията си, че въз основа на променящата се епидемиология на COVID-19 се очаква да има трансплантирани пациенти, които да заболеят от COVID-19 през следващите седмици. Но липсва яснота доколко реципиенти на органи или пациенти, получаващи имуносупресивна терапия, ще заболеят от COVID-19. Освен това се знае малко за влиянието на имуносупресията, раковата химиотерапия или трансплантация върху предаването или тежестта, с която ще протече евентуално заразата.Предполага се, че пациентите, получаващи такива лечения, биха били изложени на по-висок риск от развитие на тежко заболяване. Според записаното в ръководството няма категорични данни дали инфекцията с COVID-19 е по-честа и/или по-често сериозна при трансплантирани, отколкото при здрави хора. Въпреки това, други вируси често причиняват по-сериозни заболявания при хора с подтисната имунна система, като трансплантирани пациенти. Поради тази причина е важно да се вземат предпазни мерки за предотвратяване на инфекцията.


Експертите припомнят, че вирусът се предава главно чрез близък или директен контакт с човек, който има вируса. Смята се, че хората са по-заразни, когато имат симптоми, но някои хора могат да пренасят и предават вируса, дори ако нямат симптоми или са само леко болни. Възможно е да се заразите с вируса от повърхност, до която се е докоснал заразен човек. Вероятно преди това той е пипал носа, устата или очите си, без да измие ръцете си, преди да пипа повърхности като дръжки на вратите, маси, бутони на асансьори, на тоалетни казанчета и др.


Вероятността от инфекция зависи от това дали има заразени индивиди в средата, където се намира трансплантирания пациент.


Прочетете повече за ръководството на Изпълнителна агенция "Медицински надзор", насочено към трансплантираните пациенти и чакащите за трансплантация.