Парламентът реши окончателно да бъде създаден регистър на частните линейки, за да се предотвратят злоупотребите в сектора с превоза на болни.

 

Съгласно приетите на второ четене днес промени в Закона за автомобилните превози, всички частни линейни ще влязат в специален регистър, предава Investor.bg.


 

Превозите на болни и ранени лица ще се извършват от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, или от юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, вписани в регистър.

 

Сред изискванията за тези лица са да разполагат с поне едно специално превозно средство с българска регистрация, диспечерски пункт и експлоатационен център.

 

Така на практика превозването с частна линейка на хора с увреждания или лица с намалена подвижност ще става само с лиценз.

 

Първоначалната идея бе да се регистрират линейките, които превозват само болни или ранени, но депутатите не подкрепиха предложения текст, като на практика остава старият, който гласи, че лиценз и удостоверение за регистрация ще се изисква за превоз на хора с увреждания, лица с намалена подвижност, болни или ранени.

 

Превозните средства ще трябва да се обозначават с наименованието на лицето и телефонния номер за приемане на заявки за извършване на дейността.

 

Специалните превозни средства нямат право да използват външен дизайн, специфична окраска, маркировка и опознавателни знаци, които се ползват от центровете за Спешна медицинска помощ.

 

Регистърът на лицата, извършващи превози на болни и ранени, ще се води и поддържа от Изпълнителна агенция ”Автомобилна администрация“.

 

За частните линейки ще има и задължителни застраховки и изисквания за финансова стабилност.

 

„В момента е регулирана само спешната помощ, като всички останали „линейки“ извън системата за спешна помощ нямат право да извършват спешна помощ, но извършват медицински транспорт без никаква регулация“, пише в мотивите към законопроекта, внесен от Валери Симеонов и група народни представители.

 

Според тях липсва отговорност по отношение на гражданите, като се злоупотребява предимно с възрастни хора, които при нужда от специализиран превоз или спешна помощ получават некачествена услуга от лица с немедицинско образование, без нужната квалификация и без да имат право да извършват спешна помощ.

 

Още новини от икономиката и финансите може да откриете в Investor.bg