Диалогът между Българския зъболекарски съюз и „Информационно обслужване“ е провален, въпреки че съсловието отдавна е излъчило контактна група за преговори по създаването на софтуер за нуждите на лекарите по дентална медицина. 

 

Това стана ясно от председателя на БЗС д-р Николай Шарков. Съюзът даде пресконференция във връзка с предоговарянето на срока за въвеждане на денталните дейности в Националната здравноинформационна система (НЗИС). Той трябва да бъде предоговорен и процедурата да стартира след подписване на Анекс между БЗС и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).


 

„Видът, в който се предлага софтуерът за колегите, сключили договор с НЗОК е абсурден, той е базиран на кодираща система с неразбираеми, нелогични и неприложими термини, останала от времето на т.нар. Австралийска система“, категоричен бе д-р Шарков.

 

В НЗИС е въведена неточна и невярна информация, което може да доведе до хаос и неправилно лечение на пациента, вследствие на грешно тълкуване на определени състояния в България и в чужбина.

 

Според него липсата на решение пречи на 7000 лекари в системата за дентална грижа у нас, които работят по договор с НЗОК. Причината е, че Касата няма да приема отчетите им и няма да заплаща дейността им.

 

„Много от тези колеги работят в малки населени места, обслужват по няколко села и ако те спрат работа, от това ще страдат най-много пациентите“, допълни секретарят на БЗС д-р Борислав Миланов. 

 

Съсловието изказа тревога, че поради неразрешаването на казуса с “Информационно обслужване”, е възможно редица дентални лекари да се откажат от договор със Здравната каса.

 

Затова Българският зъболекарски съюз настоява в денталната практика да се прилагат само утвърдени кодове и номенклатури, одобрени от академичната общност в трите дентални факултета в страната.

 

Съсловието настоява за участие във всеки етап на изработването на системата, засягаща денталните дейности. Според зъболекарите, за да се установи ефективна и добре работеща ли е системата, трябва да бъдат гарантирани както тестов период, така и гратисен период за обучение на лекарите. 

 

Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев и председателят на Надзорния съвет на НЗОК д-р Александър Златанов вече са запознати с исканията на БЗС след като се проведе среща между заинтересованите страни. Здравният министър е поел “личен ангажимент” за разрешаване на казуса, обясняват от БЗС.

 

Въвежднето на денталните дейности в НЗИС е трябвало да се осъществи на два етапа през 2022 г. Първия да е тестови период, а през втория да започне истинското и едновременно подаване на данни към НЗОК и НЗИС. Това така и не се случва.

 

„Сега сме задължени по договор да въвеждаме данни чрез несъществуваща система и, въпреки че Надзорният съвет на НЗОК одобри да се отложи въвеждането на НЗИС за 1 февруари 2023 г., днес е 1 февруари и нямаме никаква подготвена адекватна система за дентална помощ“, допълни д-р Николай Шарков.

 

Зъболекарите подчертават, че в никакъв случай не са против използването на НЗИС, а дори подкрепят функционалностите ѝ, като следва да са адаптирани и адекватни на денталните дейности. Според БЗС най-добрият вариант е да се подават месечни отчети към НЗИС и НЗОК.