Факултетът по "Обществено здраве и здравни грижи" към държавния университет "Професор Асен Златаров" в Бургас ще започне приема на студенти от следващата учебна година. Това съобщи министъра на образованието Анелия Клисарова на работно посещение в морския град.

 

Преди повече от половин година Акредитационният съвет на Национална агенция за оценяване и акредитация даде положителна оценка на становището на експертите, както и акредитация на бъдещия факултет в структурата на държавното учебно заведение.


 

След това обаче не последваха никакви действия от страна на Министерството на образованието и от правителството за откриване на факултета в Бургас.

 

По думите на министър Клисарова се оказа отново, че вчера, ден преди парламентарния контрол, учебното заведението е получило последната необходима положителна оценка за обучение по специалност "Медицинска сестра" – степен бакалавър. Очаква се съответния протокол да бъде внесен в Народното събрание.

NEWS_MORE_BOX

 

В новия факултет ще се обособят катедри за изучаване на предклинични дисциплини като химия, физика, биология, анатомия, патоанатомия и др. Освен това студентите ще се обучават и в специалностите "Рехабилитация и ерготерапия" и "Помощник фармацевт".

 

Под неговата шапка ще влезе и сега действащия Медицински колеж. За да се превърне в реална база за обучение и специализация новата структура ще си сътрудничи с МБАЛ - Бургас. В болницата ще се осъществява клинична специализация на новите медицински кадри.

 

През 2012 г. Община Бургас осигури средства в размер на 200 000 лв. за реконструкция и обновяване на сградата, в която ще се помещава медицинския факултет.

 

С откриването на новото научно - образователно звено ще се повиши нивото на здравеопазването и ще се подобри здравното обслужване в областта и региона.