Расте броят на децата с въшки, сигнализират от Столичната Регионална здравна инспекция. След проведена акция в 178 училища, между 18 и 28 септември, е установено, че 113 от тях са открити опаразитени ученици. В 112 училища са открити и опаразитени ученици с гниди, а едновременно с живи въшки и гниди са децата в 22 училища.


Данните сочат, че проблемът с въшките засяга учениците до VII клас, като процентното съотношение между началните, основните и гимназиалните класове се запазва в сравнение с акцията от 2017 г. Най-засегнати се оказват предимно по-малките училищни класове. 58% от откритите опаразитени деца са от подготвителните групи до четвърти клас, а 38% от пети до седми клас. При направените проверки на паралелки от подготвителните групи до XII клас, са проверени 90 302 ученика, като сред тях са открити 746 опаразитени с гниди и 44 – с въшки.

 


Предприетите противоепидемичните мерки са:

  • Да се извършват ежеседмични прегледи за опаразитеност с главови въшки на децата от първи до седми клас, а прегледите на учениците от осми до дванадесети клас да са ежемесечни;
  • Учениците, опаразитени с главови въшки и/или гниди да се отстраняват своевременно от училище;
  • Отстранените ученици, да се приемат отново след преглед от медицинските специалисти, който да установи, че детето не е опаразитено;
  • Медицинските специалисти да оказват методична помощ на родителите, с оглед предприемане на мерки за унищожаване на паразитите;
  • Броят на опаразитените ученици, разпределени по класове и пол през изтеклия месец да се съобщава в писмен вид до 5-то число на следващия месец в Столична РЗИ.

От Столичната РЗИ припомнят, че за справяне с главовите въшки от особено значение, освен обработването на окосмената част на главата с препарати, е важно:

  • Механично почистване на гнидите;
  • При наличие на паразити е необходимо да се проверяват профилактично и всички членове на семейството, като опаразитените незабавно се обработват;
  • Необходимо е извършването на термична обработка при температура над 500 С на всички гребени, четки за коса и др. аксесоари, както и лични вещи на децата, като шапки, шалове, ръкавици, а на постелъчното бельо – при температура над 700 С.