Държавните болници не трябва да бъдат търговски дружества, техният търговски статут трябва да бъде премахнат, а онези частни болници, които искат да получават финансиране от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да се отпишат от Търговския регистър. Това предложение бе направено на националната конференция на БСП, на която бе приет проекта на партията „Визия за България“. 

 

Според социалистите при сега действащият модел на здравна система тенденцията е по посока на пълна комерсиализация с всички негативни последствия за принципите на равенство и солидарност, а финансовият резултат постепенно става водещ критерий. По тази причина от левицата предлагат търговския статут на държавните лечебни заведения и да бъде заменен с принципно нов статут, отговарящ на социалния характер, същност и насоченост на здравеопазването, а заплащането на медицинските дейности с публични финансови ресурси да бъде по цени, определени от държавата.


 

Регионализацията е водещ принцип за социалистите, той определя  при формирането на цялостната икономическа, социална и културна политика на държавата, като това се отнася в пълна степен и за  здравеопазването и образованието. Ето защо във „Визия за България“ те  предлагат във всеки регион лечебните заведения да се обединяват в единни структури – холдинги, в които да бъдат включени всички видове лечебни заведения в един регион, като администрирането им също бъде съсредоточено на регионално ниво. 

 

В проекта се предлага още за здравнонеосигурените да има държавно гарантиран базов пакет от медицински услуги, заплащан с публични средства.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

От БСП ще настояват пациентът да бъде поставен в центъра на системата и да бъде засилена финансовата защита за болните хора, като рязко се намалят частните плащания на хората. Социалистите смятат, че трябва да бъде въведена диференцирана ставка на ДДС върху лекарствените продукти и медицинските изделия. Според тях държавата трябва ежегодно да определя цените на лекарствата от реимбурсния списък и медицински изделия както за болниците, така и за аптеките. Това, според левицата ще премахне обществените поръчки за лекарства и медицински изделия. 

 

Във „Визия за България“ БСП дава израз и на идеята си да бъде преразгледана автономията на медицинските ВУЗ-ове и научните звена с цел подчиняването им на държавната политика по отношение здравето на нацията. Според социалистите безплатното обучение трябва да бъде заменено с държавна стипендия за обучение и/или специализация, с ангажимент за работа минимум 5 години. От партията смятат още, че  държавата трябва да поеме финансирането на специализациите в чужбина в онези области на медицината, които имат най-висока обществена значимост, а така също и по специалности, в които у нас има недостиг срещу дългогодишен ангажимент за работа в държавните болници.