Сдружение “Зачатие” настоява бременността след инфертилитет да се проследява като бременност с риск. Също така предлага скринингът на гестационен диабет да е достъпен за всички. 

 

Това се случи след предложените от Министерството на здравеопазването промени в обхвата на профилактичните прегледи при бременните жени.


 

В проекта на здравното ведомство е посочено за периода на бременността към провежданите към настоящия момент 2 акушерски ехографии да бъдат добавени още два такива прегледа, както и провеждането на ехографско изследване за фетална морфология - с оглед осъществявания през време на бременността биохимичен скрининг. Срокът за тази дейност е определен между 19 и 23 гестационна седмица (г.с.).

 

От Сдружение “Зачатие” обясняват, че това не съответства на времето за провеждане на скрининг за хромозомни аномалии.

 

Също така е в противоречие с указанията и препоръките на съсловните организации на акушер-гинеколозите в България, като БДАГ и БАУАГ, заявява председателят на “Зачатие” Стефка Сарафова-Захариева

 

Оценката на феталната анатомия в първи триместър с оглед извършване на скрининг за хромозомни аномалии и оценката на феталната анатомия във втори триместър са две различни дейности.

 

Затова те трябва да бъдат ясно и точно дефинирани в нормативните документи.

 

От Сдружението посочват, че макар съвременната медицина да е достатъчно напреднала в тази област, остава неясно какви ще са изискванията към тази квалификация и апаратура, как ще се преценява и отчита дейността, какъв ефект ще се търси и постига и т.н. 

 

“Зачатие” предлага акушерската ехография да се провежда един път в ембрионалния период между четвърта (4+0) и десета (10+6) г. с.; един път в края на първи триместър между единадесета (11+0) и тринадесета г. с. и шест дни (13+6) и във връзка с провеждане на комбиниран ултразвуков и биохимичен скрининг за хромозомни аномалии на плода; един път между осемнадесета (18+0) и двадесет и трета (23+0) г. с. за оценка на фетална морфология; един път в трети триместър на бременността.

 

Мотивът за издаване на наредбата от МЗ е „да бъде подобрено качеството на предлаганите услуги за профилактика на заболяванията в рамките на задължителното здравно осигуряване“. “Зачатие” намира за редно тези подбуди да бъдат “облечени в съответната законодателна рамка”. 

 

“В противен случай ни тревожи възможността да се изразходва излишно определен обществен ресурс, без да се подобри съществено майчиното здравеопазване”, заявява Сдружението и апелира за по-голяма прозрачност от страна на Здравното министерство.

 

То още счита, че е правилно да се предлага провеждането на орален глюкозотолерантен тест между 24-28 г.с. при всички бременни, дори и при тези без специфични рискови фактори. 

 

Идеята е всички бременни да се изследват за гестационен диабет, тъй като към момента според действащата нормативна база, скрининг се предлага само на бременни с риск за развитие на диабет. 

 

Това се случва при условие, че в рисковата група попадат всички жени над 25 години

 

По данни на НСИ в България годишно има около 15 000 бременни жени на тази възраст, което означава, че тази дейност няма съществено да натовари финансово бюджета на НЗОК, посочват от “Зачатие”.  

 

Сдружението предлага оралният глюкозотолерантен тест да се провежда в първи триместър – 1 път; от 24 до 28 г. с. при необременени – 1 път;  при необременени и установен риск в хода на бременността (едър плод, полихидрамнион) – независимо от гестационния срок – 1 път.

 

От “Зачатие” апелират за обществен дебат по темата в присъствието на необходимите експерти и за ​​удължаване на периода на обществена консултация по Проект на Наредба за изменение.

 

Официалното становище е публикувано на сайта на Сдружението. Изпратено е до министъра на здравеопазването проф. Сербезова, до БЛС, БДАГ и дирекция “Защита на правата на пациентите”.