Болничните сдружения са съгласни с острата необходимост от навременно увеличение на цените на клиничните пътеки с минимум 25%.

 

Това е предложение на Българския лекарски съюз (БЛС) във връзка със законопроекта за Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г., което е съобразено с параметрите, заложени в Проекта за ЗБНЗОК за 2022 г. Според БЛС то поставя началото на политика за преодоляване на кадровото обезкървяване на здравната ни система.


 

Потвърдителната позиция стана ясна от отворено писмо от ББА, АУБ, НСЧБ, НСОМБАЛ и СОББ до финансовия министър Асен Василев, здравния министър проф. Асена Сербезова, председателя на Здравната комисия в НС Антон Тонев, председателя на НС на НЗОК Васил Пандов и управителя на НЗОК проф. Петко Салчев.

 

Според изчисления на сдруженията реалните нужди на болничния сектор са за увеличение на цените на клиничните пътеки от 35-40%. 

 

Това е и причината да посочват, че 25-процентното повишение е категоричният минимум, който би представлявал реакция, съобразена с реалността.

 

Болниците се безпокоят, че съществува “дори и минимален риск” предложението на БЛС да бъде отхвърлено. Увеличението е необходимо, за да може болниците да покрият преките си разходи, да обезпечи заплатите на персонала и да осигури качество на предлаганата услуга за пациентите.

 

„Ясно и категорично заявяваме, че ще изпаднем в тежка безизходица, ако няма актуализация в цените на клиничните пътеки“, посочват ресорните асоциации. 

 

Болниците заявяват, че в случай на отказ от страна на НЗОК, запазват правото да излязат извън формáта на диалогичност и комуникация чрез писма и становища.

 

В края на месец февруари 2022 г. болничните сдружения поискаха спешно пълна компенсация на увеличението на цената на енергоносителите за месеците януари и февруари и създаване на механизъм за общо договаряне на преференциални цени, на които да се предоставя електроенергията за всички болници.

 

Лечебните заведения апелираха и за отваряне на програма за безвъзмездно предоставяне на средства, с които да заплащат частта от цената на енергоносителите над определената от Министерски съвет база.

 

От началото на 2022 г. някои от най-големите търговци на енергия фактурират за авансово заплащане енергия, която все още не е консумирана, посочиха от болниците. 

 

Болничните сдружения са съгласни с острата необходимост от навременно увеличение на цените на клиничните пътеки с минимум 25%. Това е предложение на Българския лекарски съюз (БЛС) във връзка със законопроекта за Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г., което е съобразено с параметрите, заложени в Проекта за ЗБНЗОК за 2022 г. Според БЛС то поставя началото на политика за преодоляване на кадровото обезкървяване на здравната ни система.

 

Потвърдителната позиция стана ясна от отворено писмо от ББА, АУБ, НСЧБ, НСОМБАЛ и СОББ до финансовия министър Асен Василев, здравния министър проф. Асена Сербезова, председателя на Здравната комисия в НС Антон Тонев, председателя на НС на НЗОК Васил Пандов и управителя на НЗОК проф. Петко Салчев.

 

Според изчисления на сдруженията реалните нужди на болничния сектор са за увеличение на цените на клиничните пътеки от 35-40%. 

 

Това е и причината да посочват, че 25-процентното повишение е категоричният минимум, който би представлявал реакция, съобразена с реалността.

 

Болниците се безпокоят, че съществува “дори и минимален риск” предложението на БЛС да бъде отхвърлено. Увеличението е необходимо, за да може болниците да покрият преките си разходи, да обезпечи заплатите на персонала и да осигури качество на предлаганата услуга за пациентите.

 

„Ясно и категорично заявяваме, че ще изпаднем в тежка безизходица, ако няма актуализация в цените на клиничните пътеки“, посочват ресорните асоциации. 

 

Болниците заявяват, че в случай на отказ от страна на НЗОК, запазват правото да излязат извън формáта на диалогичност и комуникация чрез писма и становища.

 

В края на месец февруари 2022 г. болничните сдружения поискаха спешно пълна компенсация на увеличението на цената на енергоносителите за месеците януари и февруари и създаване на механизъм за общо договаряне на преференциални цени, на които да се предоставя електроенергията за всички болници.

 

Лечебните заведения апелираха и за отваряне на програма за безвъзмездно предоставяне на средства, с които да заплащат частта от цената на енергоносителите над определената от Министерски съвет база.

 

От началото на 2022 г. някои от най-големите търговци на енергия фактурират за авансово заплащане енергия, която все още не е консумирана, посочиха от болниците.