Болниците ще могат да кандидатсват за европейски средства за модернизиране на отделения за лечение на коронавирус до 29 октомври, съобщават от здравното министерство.

 

Срокът за кандидатстване по процедурата „Мерки за справяне с пандемията” на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 е удължен с три месеца, за да има възможност болничната мрежа да укрепи своя капацитет преди очакваната четвърта вълна от коронавирус.


 

През юли европейският клон на Световната здравна организация (СЗО) съобщи, че по-заразният делта вариант на коронавируса вече доминира в голяма част от европейските страни и би могъл да предизвика нова вълна от коронавирус в Европа през есента.

 

Данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията показват, че за периода между 28 юни – 11 юли вариантът делта е бил доминиращ (68%) в 19 от 28-те държави от европейския регион на СЗО. Според СЗО делта вариантът ще продължи да се разпространява, измествайки циркулацията на други варианти, освен ако не се появи нов по-конкурентен вирус.

 

Болниците у нас ще могат да кандидатстват в идните три месеца за 129,3 млн. лв. европейски средства за укрепване на своя потенциал за лечение на ковид, в това число мерки за внедряване на телемедицина с оглед редуциране на контактите на инфектираните с коронавирус пациенти.

 

Средства ще се отпускат за реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с ковид-19 към болниците, както и за закупуване на медицинско и болнично оборудване за ковид отделенията. Ще се финансират също и мерки за повишаване на капацитета на центровете за трансфузионна хематология.

 

Процедурата е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в съответствие със Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Целта на мярката е да се подкрепи здравната система в условията на сериозно изпитание и да се създаде готовност за реакция при следващи епидемии, чрез осигуряване на достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината.

 

Промененият срок за кандидатстване е отразен в интернет сайта на програмата www.bgregio.eu и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове – www.eufunds.bg.

 

Бенефициент по мярката за преодоляване на последствията от COVID-19 е Министерството на здравеопазването, като проектите могат да бъдат изпълнявани и в партньорство с общини и/или с общински лечебни заведения.