Ден след като беше представена формулата от Методиката за формиране на възнагражденията в лечебните заведения (1 към 1,7 към 2,2, съответно за санитар, професионалист по здравни грижи и лекар, б.р.), днес здравния министър Кирил Ананиев съобщи, че болниците имат готовност да увеличат доходите на медицинския персонал.


Изводите си министър Ананиев направи пред журналисти, по време на обиколката си в страната. До момента той е посетил 9 общински болници в градовете Велико Търново, Ловеч, Габрово и Русе за да представи лично Методиката на техните директори.


„Срещата ми с представителите на 9-те болници показва, че налице е различен механизъм за формиране на работните заплати – в едни болници предпочитат полученото увеличение да се използва за повишаване на основните работни заплати, с което съответно те се приближават до заложеното в Колективния трудов договор. В други лечебни заведения обаче ръководствата и самият медицински персонал избират увеличение на основните работни заплати с по-бавни темпове, а по-голямата част от получените средства да се дадат под формата на допълнително материално стимулиране, като аргументът на вторите е, че по този начин се стимулира персоналът, който изнася най-голямата тежест в лечебния процес“, сподели Кирил Ананиев.Увеличението, което се предвижда в повечето от тези 9 областни болници, ще бъде между 150 и 250 лв. То трябва да е факт от 1 юли, като ръководството, персоналът и синдикатите ще преценят дали същото да бъде получено под формата на увеличение на основната работна заплата, под формата на допълнително материално стимулиране, или съчетание от двете, коментира още здравният министър.


За пореден път той подчерта, че увеличение от две работни заплати е невъзможно, тъй като възнагражденията са в пряка зависимост от извършената дейност. Целта на Министерство на здравеопазването е постигане на нивата, предвидени в Колективния трудов договор, категоричен беше Ананиев. „Важно е да подчертаем, че средните брутни работни заплати в тези 9 болници са между 1200 и 1400 лв. за професионалистите по здравни грижи, а на лекарите са значително по-високи“, уточни още министърът.


Пред медиие Кирил Ананиев коментира, че през месец септември предстои да бъде направен анализ на изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и в случай, че има спестен ресурс, същият ще бъде насочен приоритетно към болничната помощ.

 

Трите основни момента в Методиката за формиране на възнагражденията на медицинския персонал са:

 

  • Разходите за персонал трябва да бъдат не по-малко от 50% от общите приходи, които получава конкретното лечебно заведение.
  • Допълнителните плащания за постигнати резултати не могат да надхвърлят 50% от общите разходи за персонал, с изключение на допълнително разпределение на приходите, които идват от клинични проучвания и от приходите от извършени услуги, утвърдени по Ценоразпис на лечебното заведение.
  • Максималният индивидуален размер на допълнителното материално стимулиране за немедицинския персонал не може да надхвърля 80% от основната заплата, а за медицинския персонал не може да надхвърля три пъти размера на основната работна заплата.