Eкипът на най-старата университетска болница у нас - УМБАЛ „Александровска“, ще отбележи тържествено днес 140 години от създаването й. Ключови фигури на държавния, обществения и културния елит на страната, дипломатически лица, партньори и приятели на болницата ще уважат празника на лечебното заведение тази вечер, в 19 ч., в зала 3 на НДК.


„Александровска“ болница е създадена на 23 май 1878 г. от губернатор Пьотр Алабин, в отговор на потребността от лечебно заведение за жителите на София. Година по-късно, съгласно клаузите на Берлинския договор, руската военновременна болница напуска страната и оставя почти цялото си имущество заедно със своите 45 болни за долекуване. На нейно място през 1879 г. се създава Софийската първостепенна болница със статут, задачи и функции на национална медицинска институция. 


Пет години по-късно, документът с предложението на тогавашния Висш медицински съвет болницата да се именува „Александровска” в чест на княз Александър Батенберг, е написан и внесен за одобрение от княза лично от тогавашния министър на вътрешните дела - Петко Рачов Славейков. На 18 октомври (по стар) или 30 октомври 1884 г. (по нов стил) новата „Александровска“ болница е осветена тържествено в присъствието на Негово Височество княз Александър, който отправя пожелание за успех „толкова бляскав, колкото е красиво зданието”.В момента в УМБАЛ „Александровска“ работят 1509 души - от тях 490 са лекарите, 78 от тях са хабилитирани лица (25 професори и 53 доценти), 227 са едновременно и преподаватели в Медицински университет – София, 186 имат научна степен „Доктор” и „Доктор на медицинските науки”. Медицинските специалисти са общо 474. Всички те лекуват повече от 34 000 пациенти годишно.


За периода 2012–2019 г. са инвестирани над 25 млн. лв. в ремонтни дейности, като цялостен ремонт е направен в 13 болнични звена. Реализирани са значителни инвестиции в оборудване във всички структури на лечебното заведение на обща  стойност над 45 000 000 лв. - със собствени средства и по проекти на: Международната атомна агенция, ОП „Регионално развитие“, Българската Коледа, Револвиращ инвестиционен фонд, съобщават от болницата.


УМБАЛ „Александровска“ разполага със система за производство на изотопи (Глюкоза F18) за нуждите на позитронно-емисионната томография (ПЕТ скенер) на Клиниката по нуклеарна медицина, на стойност 5 200 000 лв. и с последен модел ПЕТ/КТ с възможност за извършване на всички видове хибридни образни изследвания. Наред с подобренията и иновациите в почти всички клиники на болницата, в „Александровска“ стартира и единствения у нас референтен Европейски център за лечение на болестно затлъстяване, сертифициран от Европейската асоциация за борба със затлъстяваването и Световната асоциация по бариатрична хирургия.