Болничните сдружения настояват за спешно подпомагане на лечебните заведения заради високите цени за отопление и поетапно увеличение на най-недофинансираните цени на клиничните пътеки през 2022 г., съгласно изготвения план на Български лекарски съюз. Това стана ясно от отворено писмо до министър-председателя, здравния министър и други ръководители на отговорни ресорни институции.

 

„Необходими са незабавни мерки за задълбочаващите се проблеми в лечебните заведения, свързани с липсата на конкретни компенсации за ограничаване на ефекта от рязкото увеличаване на цените на електроенергията и острата необходимост от актуализация на цените на клиничните пътеки. Настояваме да бъдат преразгледани възможностите за отделна компенсация за болничните заведения, за да не се допуска влошаване на финансовото им състояние, особено по време на пандемия“, се посочва в становището им.


 

Във връзка с компенсацията за високите сметки за електроенергия болничните сдружения обръщат внимание, че лечебните заведения минават под общия знаменател за бизнеса като небитови потребители и без да e взетa под внимание тяхната роля в пандемията, социално значимата им функция, както и фактът, че те нямат механизми за увеличение на приходите, както това се случва в останалата част от икономиката.

 

В началото на пандемията болниците бяха принудени да направят значителни допълнителни финансови разходи за ремонти, преустройства, обособяване на специализирани зони, за закупуване на колективни и индивидуални предпазни средства,  допълнително оборудване (респиратори, дезинфекциращи машини, UV лампи и други), лекарства, дезинфектанти, медицински и други консумативи, при това в особено големи количества и на многократно завишени цени. Освен това пандемията допълнително даде тласък на и без това непрекъснато повишаващите се цени на медикаменти, консумативи и други медицински изделия, категорични са сдруженията.

 

Анализът на водещи икономисти показва, че ценовият натиск, както в българската, така и в европейската икономика се оформя като основно предизвикателство, не само за изминалата 2021 г., но и за настоящата и следващите няколко години – до средата на десетилетието. Индексът на потребителските цени в България достигна тринадесетгодишен връх от 7,8% спрямо месец декември 2020 г. 

 

Цените на електроенергията за MWh за месец януари 2022 г. са се повишили с 350% спрямо цените на борсата за същия период от годината преди настъпването на Covid-19 пандемията. Природният газ, търгуван на европейските пазари, е повишил цената си над 6 пъти от началото на 2021 г.

Създава се опасност лечебните заведения за болнична помощ да не могат да покрият своите разходи за заплати, отопление, осветление, консумативи, лекарства и медицински изделия.

 

От данни на Министерство на здравеопазване става ясно, че с над 500 лева се е увеличил средният разход за един пациент през 2021 г. в сравнение с 2020 г., като тази сума варира значително в различните лечебни заведения. Рязката тенденция за ръст на разходите и ускоряване на инфлацията започна през есента на миналата година, а очакванията са цените на комуналните услуги и консумативите да продължават да вървят нагоре.

 

В резултат на изброените по-горе факти общите разходи на изпълнителите на болнична помощ скачат рязко, като това е процес, а не еднократен ефект.

 

Нефинансирането на клиничните пътеки е "хронично заболяване на системата от години, и вече дори частична актуализация няма да компенсира натрупването на недостиг", коментират от сдружението. Оценки на различни експерти сочат, че някои от клиничните пътеки се нуждаят от ръст с между 100 и 200%.

 

В становището на болничните сдружения се посочва, че е налице остра необходимост от увеличение на цените на всички клинични пътеки с минимум 20% през 2022 г. и поетапно достигане до поне 100% в следващите до 3 години. По план, обсъждан с Български лекарски съюз, първо трябва да бъдат увеличени по справедливост най-ощетените клинични пътеки, защото средствата няма да стигнат за всички пътеки.

 

Не трябва да се забравя, че именно от цената на клиничните пътеки се финансират и възнагражденията на медиците, за които има консенсус, че трябва да достигнат едно достойно ниво, за да можем да задържим специалистите у нас и да мотивираме младите хора да се отдават на нелеките професии в сектора – лекари, сестри, акушерки и т.н.

 

В подкрепа на това искане сдруженията обръщат внимание и на факта, че клиничните пътеки и процедури, откакто са създадени, не са актуализирани цялостно в посока те да отговарят на реалните разходи, инфлация и т.н., а в момента има болници, които получават сметки за ток, които са в пъти по-големи спрямо преди няколко месеца.

 

Повишаването на цените на клиничните пътеки би било и стратегическо решение и подготовка за това, което ни очаква след Covid-19, а именно вълна от пациенти със забавено лечение, недиагностицирани и нелекувани навреме заради ограничаване на плановия прием или избягване посещението на лечебни заведение поради притеснения, свързани с пандемията.

 

В подписалите се болнични сдружения фигурират Българска болнична асоциация, Национално сдружение на частните болници, Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение, Асоциация на университетските болници в България и Сдружение на общинските болници в България.